Poddanské poměry na Pernštejnských panstvích

Text dotazu

Hledám literaturu k výše uvedenému předmětu

Odpověď

Dobrý den,

téma "Poddanské poměry na Pernštejnských panstvích" je svým obsahem velmi rozsáhlé (pokud nemáte stanovené konkrétní období či panství). Pernštejnové byli velkým a významným rodem, který spravoval řadu držav.

V určité rovině se hospodářským poměrům na těchto panstvích, hospodaření Pernštejnů obecně a poddanským poměrům věnují mimo jiné následující publikace a články:

Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

* KŘIVKA, Josef. Litomyšlský velkostatek za Pernštejnů : (Příspěvek k dějinám českého velkostatku v 16.-17. stol.).Praha : ČSAV, 1959.

* VAŘEKA, Marek. Jan z Pernštejna : 1561-1597 : hospodářský úpadek Pernštejnů. 1. vyd. České Budějovice : Veduta, 2008. ISBN 978-80-86829-36-4.

(obsahuje rozsáhlý seznam použité a doporučené literatury)

* VOREL, Petr. Páni z Pernštejna : vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. 1. vyd. Praha : Rybka, 1999. ISBN 80-86182-24-X.

* Pernštejnové v českých dějinách : Sborník příspěvků z konference konané 8.

- 9. 9. 1993 v Pardubicích, Východočeské muzeum [a] Historický klub.

Pardubice : Východočeské muzeum : Historický klub, pobočka, 1995

Databáze Historického ústavu AV ČR:

http://biblio.hiu.cas.cz/index.php?lang=cz

* Chocholáč, Bronislav : K hospodaření poddaných na pernštejnském panství v druhé polovině 16. a v první polovině 17. století. Časopis Matice moravské.

109, 1990, č. 1, s. 83-111. Rés. něm.

* Bůžek, Václav : Klientela Pernštejnů a Rožmberků ve druhé polovině 16. století. In: Pernštejnové v českých dějinách. Pardubice, Východočeské muz.- Historický klub - pobočka Pardubice 1995, s. 213-225. Rés. něm. šlechta nižší; klientela; Pernštejnové [rod];Rožmberkové [rod];

* Chocholáč, Bronislav : Pernštejnští poddaní v zrcadle nejstarších pozemkových knih. In: Pernštejnové v českých dějinách. Pardubice, Východočeské muz.- Historický klub - pobočka Pardubice 1995, s. 133-138.

Rés. něm. Pernštejnové [rod];

* Čechura, Jaroslav : Systém hospodaření Pernštejnů v předbělohorských Čechách. (Památce Václava Fliedera). In: Pernštejnové v českých dějinách. Pardubice, Východočeské muz.- Historický klub - pobočka Pardubice 1995, s. 77-90. Rés. něm. Pernštejnové [rod];

* Jurok, Jiří : Pernštejnové a dvě vývojové etapy českého režijního velkostatku. Sborník Státního okresního archivu v Přerově 3, 1995, s. 50-67.

* Ryantová, Marie : Polyxena z Lobkovic, rozená z Pernštejna, a její hospodářská činnost. In: Pernštejnové v českých dějinách. Pardubice, Východočeské muz.- Historický klub - pobočka Pardubice 1995, s. 105-114. Rés. něm.

* Kokojanová, Michaela : "Lidí hloupých ...do města nepřijímati". K zemědělskému podnikání pernštejnského Prostějova. In: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti. Semily, Státní okresní archiv Semily 1998, s. 134-139. Rés. něm. s. 139. "Dumme Menschen ... wurden in der Stadt nicht aufgenommen." Zur Landwirtschaftlichen Unternehmung Pernštejnskýs Prostějov. zemědělství; města; 1494-1590; Prostějov; Pernštejnové [rod];

* Nováčková, Eva : Soužití křesťanů s židovskými komunitami v Třebíči, Moravských Budějovicích a Jemnici v 16. a 17. století. In: Židé a Morava. Sborník z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska.´Kroměříž, Muzeum Kroměřížska 2001, s. 5-16. Židé; křesťané; obce; dějiny měst; města; knihy městské; obyvatelstvo; řemesla; Třebíč; Moravské Budějovice [o.Třebíč]; o.Třebíč; Jemnice [o.Třebíč]; Pernštejnové [rod];

*Francek, Jindřich : Královéhradečtí pytláci v 16. století. Královéhradecko 1, 2004, s. 51-60. Rés. angl. s. 317. Poachers of Hradec Králové in the 16th century. lesnictví; pytláctví; knihy smolné; 1541-1595; Královéhradecko [oblast]; Pardubicko [oblast]; Pernštejnové [rod];

Důležitým pramenem stále zůstávají archivní materiály: viz Archivní fondy ČR: http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx

Například:

 ázev fondu (sbírky): Velkostatek Pernštejn Uloženo v archivu: Moravský zemský archiv v Brně Místo vzniku fondu (sbírky): Pernštejn Časový rozsah: 1525-1946 Metráž: 84,09 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 0,42 bm nezpracováno Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původcefondu(sbírky): Velkostatek Pernštejn Tematický popis: Úřední knihy - dominikální, přenesená agenda (urbáře) Spisy - registraturní pomůcky, chudinská péče, personálie, stavby, spisy prům. podniků (železárny Štěpánov, stříbrné doly Štěpánov, vrchnostenské zprávy a vyřízení, cirkuláře a patenty, výnosy, obecní, hraniční, židovské, pozemkoknižní zál., militaria, prodeje, pronájmy, katastrální, robotní, patronátní zál., pozůstalosti, nadace Účty - důchodní, lesní, purkrabské, obroční, sklepní, prům. podniků, Mapy - katastrální, lesní, stavební.Archivní pomůcky: ZEMEK M.: VELKOSTATEK PERNŠTEJN 1525-1946. Prozatímní inventární seznam, 1956, s. 96, ev.č. 821.

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz a již zmíněné databáze Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/index.php?lang=cz.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.03.2012 14:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu