Podbrdsko-vymezení hranice oblasti

Text dotazu

Podbrdsko - vymezení území - odkud kam sahá (která města sem patří, který pramen tuto informaci uvádí

Odpověď

Na Váš dotaz jsem našla tyto informace:

Hranice Podbrdska se postupem času měnila, před rokem 1714, kdy došlo k reorganizaci krajského zřízení, probíhala hranice takto:

"Severní výspou kraje byl výběžek vystupující od Berouna do Nenačovic (v jednom údobí však až do Červeného Újezda). Pak se hranice stočila k Nižboru a dál přibližně lemovala jižní okraj křivoklátských lesů až po temeno Velízu, odkud pokračovala za Ostrovec a Mlečice.Tady změnila směr na jih a přiblížila se těsně k Rokycanům. Hranice pak zamířila do nitra brdského pohoří na Padrť a na horu Korunu (Dobřív a Strašice zůstaly v Podbrdsku) a z lesů vyšla v Lázu na Příbramsku. Na jižní straně uzavíraly Podbrdsko vsi Vysoká, Modřovice, Lazsko, Rtišovice a Bohostice. Dál se stala krajskou hranicí Vltava, městečko Kamýk však obešla, zato u Zbraslavi zahrnula ještě kus území na pravém břehu. Nad Malou Chuchlí se hranice obrátila na západ, odkud se klikatila k Loděnici, také ještě patřící do Podbrdska."

(Čáka, Jan, 1929-. Podbrdskem od městečka k městu. Jan Čáka. 1. vyd. Praha : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1988. 285 s.Bibliogr. ISBN 80-7057-000-8, s. 7 - 8.)

V publikaci Brdy autora Ivo Hejla z roku 1988 je uvedeno toto:

"Popisované území je vymezeno na východě údolím Vltavy od Zbraslavi k Měchenicím, dále silnicí přes Bojanovice do malé Lečice, údolím Kocáby do Nového Knína, silnicí do Dobříše. Z Dobříše tvoří hranici silnice přes Březnici, Hvožďany, Nové Mitrovice, Mirošov, Hořovice do Lochovic. Z Lochovic ohraničuje oblast železniční trať do zadní Třebáně, dále pak údolí Berounky k Radotínu."

(Hejl, Ivo, 1931-. Brdy.  Ivo Hejl ; [Kres. J. Hedánek ; fot. Milan Zemina].  1. vyd. Praha : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1987. 112 s., obr. příl., vol. příl.Resumé, s. 9 - 10.)

Mapky vymezující dané území se nacházejí v těchto publikacích:

 Čáka, Jan, 1929-. Podbrdskem od městečka k městu. Jan Čáka. 1. vyd. Praha : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1988. 285 s.Bibliogr. ISBN 80-7057-000-8, s. 11.

Čáka, Jan, 1929-. Brdy etnografické : Příspěvek k určení rozsahu a vystižení povahy krajiny.  Jan Čáka. , Vlastivědný sborník Podbrdska, 1968, Č. 2, s. 132-151, ilustr., fot, mapka na str. 136.

Dále jsem čerpala z těchto zdrojů:

Podskalecký, B. Průvodce po Brdech a Podbrdsku.  B. Podskalecký.  Praha :

Uher, 1925. 142 s. : il. +mapa.  (Uhrovy cestovní průvodce ; Sv. 30).

 

Hradecký, Emil. Berní rula. 26, Kraj Podbrdský.  Emil Hradecký.  1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1952. 381 s., tb., rejstř., mp.

 

Čáka, Jan, 1929-. Po Brdech se chodí pěšky.  Jan Čáka ; [Il. Jan Čáka].  1. vyd. Praha : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1969. 99 s., ilustr., mp.

 

Kraj Podbrdský., Podbrdské noviny, 25.9.2003, Č. 17, s. 2, Roč. 11.

 

Polák, Stanislav. K regionálnímu pojmu Podbrdska.  Stanislav Polák. , Vlastivědný sborník Podbrdska, 1974, Č. 8, s. 7-22, mp., bibliogr.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Knihovna Jana Drdy Příbram

Datum zadání dotazu

28.06.2013 09:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu