počty knih vydaných v r. 2006

Text dotazu

Dobrý den. Jsem začínajícím spisovatelem (tedy snad, pokud mou publikaci nakladatelství vydá) a chtěl jsem Vás požádat o drobnější upřesnění informací, co se týče počtu vydaných knih v České republice, o kterém nedávno informovala média. Uvítal bych, kdybyste mi na email zaslali informaci, zda do celkového počtu loni vydaných knih byla zahrnuta díla pouze českých autorů anebo výsledek vyjadřuje počet všech vydaných knih, tj. i těch, které byly sepsány perem zahraničního autora. Velmi vděčný bych Vám pak byl, kdybyste k této odpovědi přiřadili i celkový počet vydaných knih se sci-fi, fantasy a hororovým zaměřením. Do těchto žánrů totiž možná už brzy budu zasahovat já a mé knihy.

Odpověď

Dobrý den,

v roce 2006 bylo v České republice vydáno, dle Statistiky domácí neperiodické produkce za rok 2006, celkem 17019 knih a brožur. Tento údaj zahrnuje i cizojazyčné tituly, které vyšly na území České republiky. Knihy byly ve statistice zařazeny do jednotlivých tématických skupin, tato statistika ovšem neuvádí počet publikací dle jednotlivých literárních žánrů.
Statistiky si můžete prohlédnou v tištěné Výroční zprávě Národní Knihovny České republiky 2006 nebo na internetových stránkách:
http://www.nkp.cz/files/vz2006.pdf (str.38, 39, 40 ).
http://www.nipos-mk.cz/download/Statistika_kultury_2006.pdf (s. 99 a n.)

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.10.2007 10:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu