pocity a výtvarná výchova

Text dotazu

Co je to pocit, jaké druhy pocitů máme,vyjadřování pocitů a pocit ve spojení s výtvarnou výchovou, výtvarnou tvorbou.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

vymezení pojmu pocit není v literatuře zcela jednoznačné. Někteří autoři zahrnují pocity pod emoce, jiní jako například Damasio v knize "Descartesův omyl", tyto dva pojmy oddělují.

Charakteristiku pocitů a jejich druhy uvedené ve výše zmíněné knize můžete nalézt na stránkách:

* http://ei.czechian.net/webs/emoce/damemoce.php

* http://ei.czechian.net/webs/emoce/druhypoc.php

 

Charakteristiku emocí, její druhy a projevy uceleně popisuje kniha:

* NAKONEČNÝ, Milan. Emoce. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2012. 501 s. ISBN 978-80-7387-614-2.

 

V kapitole nazvané "Estetické city" se zde můžete mimo jiné setkat s následujícím základním rozdělením estetických citů.

"F. Kratina (1947) za základní druhy estetických citů považuje cit jednoduchého krásna (libost z půvabných křivek, tvarů, barev atd.) a dále city tragičnosti, komičnosti a vznešenosti."

Podrobnější rozbor estetických pocitů, definice a teoretické chápání naleznete ve zmíněné knize.

 

K tématu by se měly též vztahovat následujíc tituly:

* NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 80-200-0763-6.

* STUCHLÍKOVÁ, Iva. Úvod do psychologie emocí. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. 73 s. ISBN 80-7040-266-0.

* ELKINS, James. Proč lidé pláčou před obrazy: příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 214 s. ISBN 978-80-200-1509-9.

* TŘEŠTÍK, Michael. Umění vnímat umění: guerilla writing about art. Vyd. 1. Praha: Gasset, 2011. 226 s. Modrý Mauritius. ISBN 978-80-87079-15-7.

* BLOOM, Paul. Proč se nám líbí to, co se nám líbí: co všechno nám lidem přináší potěšení. Vyd. 1. V Praze: Metafora, 2011. 142 s. ISBN 978-80-7359-283-7.

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotné informační brány: http://www.jib.cz .

 

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.06.2013 12:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu