Počítání desetiletí a století

Text dotazu

Prosím o přesné vymezení desetiletí a století např. u roků 1905, 1923, 1969, 1998 apod.
Děkuji za informaci.

Odpověď

Dobrý den,
návod na určování desetiletí a století naleznete v Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR na adrese http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=795.
Tedy např. pro Vámi uvedený rok 1923 by se jednalo o 20. léta 20. století (vysvětlení: Dvacátá léta jsou ta, která mají na místě desítek dvojku, tedy např. 1820-1829, 1920-1929 - obdobně třicátá léta, atd.; Do prvního století počítáme roky 1, 2, ., 100, do druhého století roky 101, 102, ., 200. Dvacáté století začalo 1. ledna 1901 a skončilo o půlnoci z 31. prosince 2000 na 1. ledna 2001. - další příklady a výklad naleznete na již odkazované adrese jazykové poradny).

Pro uvedený rok 1905 platí následující - pro roky 1900-1909, 1910-1919, 2000-2009, 2009-2019 atp. čeština žádné specifické pojmenování nemá ("nultá" léta se neužívají, "desátá" léta se užívají zřídka). Tato období většinou označujeme jako první léta století, začátek století, první desetiletí, druhé desetiletí apod.
Další uvedené roky ve Vašem dotazu se převádí podle uvedených pravidel, tj. 1969 = 60. léta 20. století a 1998 = 90. léta 20 století.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2013 08:40

Tereza píše:
Neděle 25.09.2016 18:41
Nechápu jak se počítá 336-323př.n.l=
                                         54-68n.l=
PSK - admin píše:
Úterý 27.09.2016 08:47
Dobrý den,

Jedná se o tzv. datování v dějepise, které se nejčastěji se zobrazuje na časovou osu. Tato čísla nezobrazují počty, ale ukazují události, např. trvání vlády panovníka, nebo jak dlouho trvala válka. Milníkem v dějinách, od kterého se počítá náš letopočet, se datuje narozením Ježíše Krista. Vše, co se stalo před tímto datem, se nazývá "př. n. l.", tedy před naším letopočtem a data se udávají sestupně k roku nula. Doba již po narození Ježíše Krista se nazývá již naším letopočtem, zkratkou "n.l." a její datování se počítá vzestupně.

Vámi zadané příklady pravděpodobně ukazují:
1) Vládu Alexandra Velikého, který vládl v letech 336-323 př.n.l.( trvala tudíž 13 let), tedy před narozením Krista.
2) Vládu římského císaře Nera, vládnoucího mezi léty 54-68 n. l. (trvala 14 let), již našeho letopočtu.

Literatura:
BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, KYSUČAN, Lubor a FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis: pravěk a starověk: učebnice: vzdělávací oblast Člověk a společnost. Brno: Nová škola, 2007. 139 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-082-8.
LABISCHOVÁ, Denisa. Didaktická média ve výuce dějepisu. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 98 s. ISBN 978-80-7368-550-8.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu