Počítá se ch jako jedna hláska, nebo dvě?

Text dotazu

Dobrý den, počítá se ch jako jedna hláska nebo jako dvě hlásky?

Odpověď

Dobrý den,

písmeno ch se v češtině považuje pouze za jednu hlásku.

Pravidla abecedního řazení uvádí ČSN 97 6030.

Samostatnými znaky pro označení hlásek jsou všechna písmena, tedy i písmena s diakritickými znaménky (á, č, ď, é, ě, í, ň, ó, ř, š, ť, ú, ů, ý, ž) a spřežka ch, kterou v českém pravopise považujeme za jediné písmeno (označuje pouze jedinou hlásku).

Zdroj: Internetová jazyková příručku Ústavu pro jazyk český AV ČR http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=900&dotaz=p%C3%ADsmeno%20ch

 

Existuje několik slov v češtině, kde se sice c a h vyskytují vedle sebe, nicméně se berou samostatně; ne jako ch, ale jako dvě hlásky (c + h); jde o slova počeštěná, většinou přejatá z němčiny.

švarchandl (černý obchod, šmelina), kurchasák (krátký hasák), puchadry (hadry na čištění),...

Jedná se o složeniny: písmenem (respektive hláskou) c končí jedno slovo, písmenem/hláskou h slovo druhé začíná. To je jediná možnost, kdy se může spojení písmen c + h v češtině vyslovit jako dvě hlásky.

Čerpáno z http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/index.html?page=8

 

Ch je prvek (spřežka) české abecedy; v češtině a slovenštině je z hlediska abecedního řazení tato spřežka považována za jedno písmeno (řadí se mezi h a i), v dalších jazycích je většinou považována za běžnou spřežku dvou písmen.

Přestože je v češtině ch tradičně označováno za písmeno, nejedná se o celistvý zvláštní znak, nýbrž o spřežku složenou z dvou znaků c a h.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch

Čeština do 15. století používala pravopis spřežkový. Až Jan Hus reformoval český jazyk do podoby pravopisu diakritického. Ch jako spřežka však zůstalo dodnes.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.01.2018 16:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu