Počet vydání Máje

Text dotazu

Dobrý den,
nakladatelství Práh se chystá vydat Máj /KHM/ s mými ilustracemi. Rádi bychom do tiráže uvedli počet vydání Máje. Je možné to zjistit?
Děkuji za informaci.

Odpověď

Dobrý den,

celkový počet vydání Máchovy básně Máj by bylo možné zjistit za pomoci následujících třech zdrojů:

* STEJSKAL, Josef. Soupis vydání básně Máj Karla Hynka Máchy : ke 155. výročí básníkova úmrtí. Plzeň : Knihovna města Plzně, 1990.

* PROKOP, Dušan. Kniha o Máchově Máji. 1. vyd. Praha : Academia, 2010.

* Česká národní bibliografie: http://aleph.nkp.cz/cze/cnb

Bohužel, první zmíněná publikace není v Národní knihovně ČR dostupná. V českých knihovnách ji můžete nalézt například v knihovně:

Archivu hl. m. Prahy (sign. C 10658), Moravské zemské knihovně Brno (sign. PK-0115.377), Jihočeské vědecké knihovně České Budějovice či Vědecké knihovně Olomouc (sign. 578.083).

Z nám dostupných publikací víme, že v roce 1956 byl Máj vydán 181krát. Tento údaj uvádí bibliografie: "Máj" K. H. Máchy 1836 - 1956. Píše se zde: "K stému výročí Máchova narození r. 1910 vyšlo 32. vydání "Máje". Za dalších čtvrt století, ve dnech oslav 100. výročí Máchovy smrti, bylo r. 1936 vydáno jubilejní sté vydání "Máje" a za dalších 20 let se zvýšil počet úplných českých knižních vydání na 181. Celkový počet by stoupl o další záznamy, kdybychom rozlišovali jako samostatná vydání výtisky z téže sazby, ale na různých druzích papíru, výtisky číslované od nečíslovaných a edice sešitové od knižních, jak by tomu mělo být v přísně bibliografickém smyslu."

Zdroj: KUNCOVÁ, Julie. Máj K.H. Máchy : 1836-1956 : (Soupis všech vydání Máje a knižní literatury o K.H. Máchovi z let 1932-1956). Praha : Národní knihovna, 1956. s. 2. 

Od roku 1990 do roku 2009 vyšel "Máj" 28krát (viz příloha knihy "Kniha o Máchově Máji"). Tento údaj je možné doplnit záznamy z České národní bibliografie počtem vydání od roku 2010 do roku 2011 (vyšel 10krát). 

Bohužel nám ovšem scházejí údaje o vydáních mezi lety 1956 - 1990 uvedené v již zmíněné bibliografii: STEJSKAL, Josef. Soupis vydání básně Máj Karla Hynka Máchy: ke 155. výročí básníkova úmrtí. Plzeň : Knihovna města Plzně, 1990. 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.06.2012 12:26

Dominik píše:
Čtvrtek 10.12.2015 20:56
Dobrý, děkuju za pomoc
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu