Počet vězněných v TNP Vojna

Text dotazu

Dobrý den,
jakého maximálního počtu vězněných bylo dosahováno v uranovém TNP Vojna u Příbrami?

Odpověď

Dobrý den,

podle dostupných pramenů byl tábor Vojna (dříve Lešetice) využíván nejdříve jako zajatecký tábor pro vojáky Wehrmachtu. Táborem nucených prací (TNP) se stal 22. listopadu 1949. Obecně byl tábor Vojna považován za nejhorší ze všech TNP co se týká ubytovacích a hygienických podmínek. Jeho původní kapacita byla 400 osob, což však zdaleka neodpovídalo skutečnostem následujících let. Už na konci roku 1949 sem bylo umístěno 475 vězňů. Po roce 1951 fungoval jako nápravně-pracovní tábor nejen pro skutečné zločince, ale hlavně pro politické vězně a nepřátele režimu, kteří pracovali v uranových dolech.

Podle statistických údajů Centrálního archivu Vězeňské služby v Praze byl počet internovaných v táboře Vojna následující:

  • listopad 1949 - 429
  • prosinec 1949 - 475
  • květen 1951 - 761
  • září 1952 - 719
  • březen 1953 - 964
  • červen 1956 - 1517
  • únor 1959 - 1924 mužů

Použité zdroje

PADEVĚT, Jiří. Komunistické lágry: tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační místa duchovních 1948-1962. Vyd. 1. Praha: Academia, 2019. 310 s. Průvodce. ISBN 978-80-200-2977-5.
VELFL, Josef et al. Uranová Příbram. Vyd. 1 . Praha: Dokořán, 2022. 382 s., 32 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7675-067-8.
BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových dolech v letech 1949-1951. Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2009. 221 s. Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu; č. 17. ISBN 978-80-86621-31-9.
BÁRTÍK, František. Tábor Vojna: ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 187 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7021-938-6.
BÁRTÍK, František. Tábory nucené práce na Příbramsku. Podbrdsko, 2006, 13, s. 172-219. ISSN 1211-5169. Dostupné také z: http://krameriusndk.nkp.cz/[…]d5a-11e3-a388-5ef3fc9ae867.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Příbram

Knihovna

Knihovna Jana Drdy Příbram

Datum zadání dotazu

09.04.2024 20:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu