Počet svazků v Národní knihovně a jejich historie

Text dotazu

Ráda bych se dozvěděla nějaké informace o počtu svazků v Národní knihovně a jejich historii (shromažďování a uložení).

Odpověď

Národní knihovna měla podle výroční zprávy za r. 2003 v minulém roce 6 045 996 knihovních jednotek (tj. knihy, rukopisy, audiovizuální dokumenty, elektronické dokumenty), z čehož velkou většinu představují ovšem knihy. Číslo odpovídá r. 2003, dnes je již o něco vyšší, roční přírůstek je kolem 80 000 knihovních jednotek.
Dále vás odkazujeme na webové stránky NK ČR (www.nkp.cz), kde jsou soustředěny informace o "službách a fondech" vč. doplňování fondů, jejich zpracování, ochrany, uložení a manipulace s nimi. O historických fondech jsou informace uvedeny u oddělení rukopisů a starých tisků. Statistické údaje a základní informace o uložení, zpracování atd., a strategii knihovny najdete také ve výročních zprávách, které jsou za poslední roky zveřejněny na adrese: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Vyrocni_zpravy&submenu3=59.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2008 09:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu