počet respondentů pro vyhodnocení kvantitativního dotazníků

Text dotazu

Chtěla bych poprosit o informaci. Ráda bych věděla, kolik je třeba respondentů pro vyhodnocení kvantitativního dotazníků ohledně vysokoškolské diplomové nebo doktorské práce?

Odpověď

Dobrý den,
zasíláme Vám dostupné informace týkající se počtu respondentů kvantitativního výzkumu.
V případě kvantitativního průzkumu hraje počet odpovědí významnou roli při určování významu výsledků průzkumu. A ještě významnější roli pak hraje konkrétní složení respondentů – průzkum by měl být reprezentativní s ohledem na sledovanou skupinu lidí.
Reprezentativnost vzorku respondentů a jejich počet naštěstí nemusíte příliš řešit v případě, kdy máte možnost oslovit dotazníkem celou sledovanou skupinu.
Pokud se může vyjádřit každý, má smysl sledovat zejména návratnost dotazníku a na základě toho vyhodnocovat (ne)úspěšnost a validitu dotazníku.
Na stránkách Bacuvcik.com (autor: Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D) jsou pro kvantitativní průzkumy uváděné následující hranice počtu respondentů (při zachování reprezentativnosti):
do 30 respondentů - naprosto nepoužitelné
do 200 respondentů - výsledky pouze orientační
nad 500 respondentů - dostatečný počet respondentů při zkoumání názorů obyvatel krajského města
nad 1000 respondentů - minimální počet respondentů pro celorepublikové průzkumy
Čistě technicky lze minimální počet respondentů vypočítat na základě konkrétního způsobu vyhodnocování. Použijeme-li například pro ověření nějaké hypotézy chí-kvadrát test dobré shody, tak musíme počítat se dvěma podmínkami:
-každý zkoumaný segment respondentů musí mít alespoň 30 respondentů
-každá z odpovědí na zkoumanou otázku musí mít očekávaný počet odpovědí roven alespoň číslu 5
Velikost zkoumaného vzorku tedy musí být dostatečně velká a závisí na několika faktorech – hladině spolehlivosti, heterogenitě skupiny, počtu podskupin a časové nebo finanční náročnosti.
S výběrem velikosti vzorku vám většinou pomůže vedoucí vaší práce – s ním se na všem domluvíte. 

použité a doporučené zdroje:
SVATOŠOVÁ, Libuše a KÁBA, Bohumil. Statistické metody II. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2008. 107 s. ISBN 978-80-213-1736-9.
NOVOTNÁ, Hedvika, ed., ŠPAČEK, Ondřej, ed. a ŠŤOVÍČKOVÁ, Magdaléna, ed. Metody výzkumu ve společenských vědách. Vydání první. Praha: FHS UK, 2019. 495 stran. ISBN 978-80-7571-025-3.
https://vsprace.cz/vyzkum-v-diplomove-praci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantitativn%C3%AD_v%C3%BDzkum
http://www.studujvpohode.cz/clanky/koncept-vyzkumu-v-diplomove-praci
 https://is.muni.cz/th/r0ux6/Diplomova_prace.pdf
https://www.uhk.cz/file/edee/pedagogicka-fakulta/pdf/pracoviste-fakulty/katedra-socialni-patologie-a-sociologie/dokumenty/studijni-opory/socialni-patologie-a-prevence/metodologie-pedagogickeho-vyzkumu.pdf
https://www.survio.com/cs/blog/jak-vytvorit-dotaznik/kvantitativni-vyzkum-kvalitativni-vyzkum
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js19/metodika_zp/web/pages/07-kvantitativni.html
https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/04/T%C3%A9ma-7-Metodologie-statistick%C3%BDch-v%C3%BDzkum%C5%AF-kopie.pdf

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.09.2021 14:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu