počet obyvatel Prahy ve 14. století

Text dotazu

Jaký byl počet obyvatel Prahy ve 14. století - za vlády Lucemburků?

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu se nám podařilo dohledat následující informace. Bohužel nebylo možné z našich dostupných zdrojů zjistit data za 14. století jako celek, ale pouze informace k období od 1333-1402.

" Počet obyvatel v té době můžeme přibližně vypočítat z počtu domů, které jsou doloženy. W.W.Tomek uvádí ve svých Základech starého místopisu pražského počty budov kromě kostelů: na Starém Městě počítá se 1204 domy a asi 120 domy židovskými, Nové Město (zal. 1348) mělo 1727 domů plus zaokrouhlených 300 domů v jeho okrajových částech, na Malé Straně jich Tomek nalezl 187 a 9 dalších, předpokládaných; Hradčany mohly čítat kolem 100 domů a v areálu Hradu předpokládáme okolo 50 objektů, na Vyšehradě a v Psářích pak něco přes 100 domů. Celkový počet lze tedy zaokrouhlit na 4 tisíce edomů. Z tohoto čísla lze usuzovat na poet stálých obyvatel i na množství obyvatel přechodných, hlavně obchodníků. Kromě toho sídlil v Praze královský dvůr s početných služebnictvem i přechodnými návštěvníky. Dále tu žili studenti, W.W.Tomek dospěl k číslu 100 tisíc obyvatel včetně přechodných, Vilém Lorenc předpokládá nejméně 80 tisíc lidí. Nejnovější seriózní demografické odhady udávají počet stálých obyvatel předhusitské Prahy na asi 40 tisíc (E.Maur)."

Citovaný příspěvek je z níže uvedeného titulu.

Podrobnější informace by Vám mohl poskytnout Archív hlavního města Prahy. V našem fondu se nachází spíše tituly zabývající se (a vydané) v 19. století a výše.

 

 

Použité zdroje

BĚLINA, Pavel. Dějiny Prahy I. 1. Praha: Paseka, 1997. ISBN 80-7158-142-6.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Městská knihovna v Praze

Datum zadání dotazu

10.10.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu