Počet obyvatel Prahy 1846

Text dotazu

Dobry den, zajimala by me udaj o poctu obyvatel Prahy v roce 1846 a to v poctu obyvatel, kteri se povazovaly za Cechy, Nemce a židovského puvodu Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

uvádíme počty obyvatel Prahy ve vybraných letech (podle níže uvedené literatury):

1843: 111 706
1846: 115 436
1850/51: 118 405
Prahou se rozumí tzv. vnitřní Praha bez dnešních čtvrtí jako Smíchov, Libeň, Karlín, které v té době byly samostatnými obcemi. Podle dnešního územního plánu jsou počty (i se srovnáním vnitřní/velká Praha) takové:

1869: 158 000/ 270 000
1890: 182 000/ 437 000
(vnitřní Praha/ dnešní území)

Údaje o národnostním složení pražského obyvatelstva uvádí Ant. Boháč (Hlavní město Praha, s. 30 an.). Pravidelné národnostní statistiky byly zpracovávány až od r. 1880. Ještě při sčítání obavatel v r. 1869 nebyla národnost, resp. řeč z politických důvodů zjišťována. Podle Boháče bylo ve Velké Praze r. 1880 266 334 obyvatel české a slovenské národnosti, 42 409 Němců.
Výjimku představují židé, jejichž počet byl zjišťován podle náboženského vyznání, nikoli jako národnost (židé také převážně mluvili německy, popř. česky). Proto údaj není rovnocený se zjištěním podle národnostního klíče.

V r. 1880 bylo tedy ve Velké Praze 20 508 židů (tj. židů podle náboženského vyznání).

Podle neúplného šetření bylo v Praze v r. 1869 81,5 proc. Čechů a 17,9 procenta Němců

Konečně podle rekonstruovaných sumářů obyvatelstva, které uvádí Fr. Dvořáček, bylo v r. 1846 ve vnitřní Praze 8 067 židů.

Pokud byste potřebovala znát podrobnější údaje a po metodické stránce přesněji vyložené, můžete se obrátit na Český statistický úřad (http://www.czso.cz/).

Podle:
Dějiny obyvatelstva českých zemí / [Ludmila Fialová ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Mladá fronta, 1996. -- 399 s., [20] s. barev. il. : il. a mapy (část. barev.) ; 21 cm.

Hlavní město Praha : studie o obyvatelstvu / Dr. Antonín Boháč. -- Praha : Stát. úřad statistický : Bursík a Kohout [distributor], 1923. -- 1 l., 156 s., 99 s. : 16 barev. mp. příl. ; 4°

Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914 / Ludmila Kárníková ; [Předml.:] P. Horská, Z. Kárník. -- 1. vyd.. -- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. -- 401, [2] s. ; 8°

Jan Havránek, Demografický vývoj Prahy v druhé polovině 19. století, in: Pražský sborník historický 1969 - 1970, Praha 1970, str. 70-105.

Fr. Dvořáček, Soupisy obyvatelstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1754-1921, in: Československý statistický věstník, Praha 1926.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2008 12:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu