Počeštěný přepis Chile

Text dotazu

Dobrý den,
nevíte proč se název název státu Chile nepočešťuje jako u většiny ostatních států? (Třeba Fidži)
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Chile, výslov 'čile', střed. rod, nesklonné, jihoamerická republika

Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

Zdroj: Pravidla českého pravopisu. Praha: Československý spisovatel, 2011. s. 141. ISBN 978-80-87391-97-6. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6277e912-841a-43a2-9c3b-f9b2fd6ff2c1

Přepis španělské výslovnosti:

ch vyslovujeme jako české [č]: muchacho, Chile; na konci cizích slov zní jako naše [k] Munich...

Zdroj: Španělsko-český, česko-španělský slovník. Olomouc: Fin Publishing, 2003. s. 9. ISBN 80-86002-85-3. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f59d1e20-a076-11e8-83a5-5ef3fc9ae867

Některé zeměpisné výrazy se překládají do češtiny a přizpůsobují gramatice, jiné se v češtině dokonce přejmenovávají ( Roma -  Řím,  Aachen -  Cáchy , Wien - Vídeň, Vratislav - Wrócłav...). Domníváme se, že zůstane-li ale název v původní podobě, jde patrně o případy, kdy cizí názvy zdomácněly a nebyl důvod 'hledat' jiné pojmenování. S tímto dotazem by ale bylo lepší obrátit se na jazykové odborníky.

Čerpáno z: https://www.odpovedi.cz/otazky/je-to-spravne-ze-se-zemepisne-nazvy-prekladaji-do-jazyka-ucebnice

Jména zeměpisná:  Pocházejí-li jména z jazyka, který užívá latinské abecedy, píší se většinou původním pravopisem (a to i v případě, že jsou počeštělá): Le Havre, New Mexico, Seina, Nex York, Monte Carlo. Poznámka: Původní pravopisná podoba se zachovává zpravidla i u slov odvozených.

Zdroj: Pravidla českého pravopisu. Praha: Československý spisovatel, 2011. s. 35. ISBN 978-80-87391-97-6. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:be4e8a5f-a506-461c-9f1f-fa78649314fd

Pro zajímavost:

U neobvyklého spojení písmen a vyslovovaných hlásek se písmena mohou nahrazovat těmi písmeny české abecedy, která odpovídají výslovnosti. Např. albánské Hoxha přepisujeme Hodža, Qemal jako Ťemal apod.

HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu. Praha : Academia, 2005, s.87.

Čerpáno z: https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/PJs210/um/44339530/ZAKLADY_PREKLADATELSTVI_-_jmena.pdf

Fidži

Originální název: Republic of the Fiji Islands        Český název: Fidžijká republika

Užívaný název: Fidži        Anglický název: Fiji

Více zde: https://kontinenty.webnode.cz/fidzi/

První obyvatelé Fidži přišli z jihovýchodní Asie, stejně jako všichni obyvatelé Oceánie. Jméno Fidži získala tato skupina ostrovů až po evropské kolonizaci a příchodu křesťanských misionářů, kteří název celého souostroví „Viti“ (Země) špatně vyslovovali. Tichomořské ostrovy, a také Fidži, byly osídlovány v několika vlnách a podílely se na tom různé etnické kultury...

Zdroj: TRÁVNÍČKOVÁ, Dana. Sen o Tichomoří: cesto-faktopis. Praha]: Dany Travel, 2012. s. 123. ISBN 978-80-905335-0-9. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:b8e68e00-c485-11e5-bb59-5ef3fc9ae867

Už samotný název Chile je záhadou a ohledně jeho etymologie existuje hned několik teorií. Jisté je jen to, že původně se názvu Chile používalo pouze pro centrální část dnešního chilského státu. Jméno Chile údajně pochází z aymarského slova chilli, které znamenalo „tam, kde končí země". Podle učeného opata Moliny je Chile původně tili, křik ptáka nazývaného lidově trile. Peru- ánští Indiáni, kteří byli Velkým Inkou usídleni v údolí Quillota, dali řečenému údolí název Chilli (tak se jmenovala i řeka v oblasti Arequipy, odkud původně pocházeli), což v kečujském jazyce znamená „to nejlepší z nějaké věci", popis, který se dobře hodil na úrodnou a dokonce zlatonosnou půdu zmíněného kraje...

Čerpáno z: CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 18. ISBN 80-7106-323-1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:26790752d1e054687f39bed9ee277b00

První zprávy o existenci Chile získali španělští dobyvatelé po příchodu do Peru. V Pizarrově družině byli podnikavci, jimž nestačilo bohatství nahrabané v říši Inků a kteří toužili po dalších pokladech, půdě a otrocích. Jim v čelo se postavil Pizarrův náměstek Diego de Almagro. Země na jihu, která byla cílem Almagrovy výpravy, se nazývá už v nejstarších španělských písemných památkách Chili (tato podoba se ostatně dodnes zachovala ve francouzštině a italštině, do nichž byly první španělské kroniky o dobytí Peru horlivě překládány). Etymologie tohoto pojmenování je zcela nejasná. Měla vůbec oblast na jihu společné pojmenování v jazycích různých kmenů, jež ji obývaly? Zdá se to dost pochybné. První španělští obyvatelé nazývali „Chile“ oblast, která se před nimi rozevřela při pochodu na jih po překročení vrcholů Kordiller, tedy dnešní údolí Aconcaguy. Podle toho, jak postupovali na jih, začalo pojmenování „Chile“ zahrnovat stále větší oblast. Z čeho vzniklo toto pojmenování? O tom od začátku kolují nejrůznější dohady. Byl to název nějaké zvláštní rostliny ? (Chile je v Latinské Americe totiž také názvem koření.) Nebo to bylo onomatopoické vyjádření zpěvu nějakého ptáka? Nebo vzniklo z nějakého zvláštního rysu nebo zvyku domorodců... Nebo je původ slova Chile nutno hledat v některém indiánském jazyce? V aymará chilli znamená „konec země“ a v kečua chiri znamená „chladný“. Každá z těchto teorií má své přívržence a pravdy se asi těžko dopátráme.

Zdroj: VESELÝ, Miloš. Země zadávená Anacondou: dnešní Chile. Praha: NPL, 1962. s. 22. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:2ebac110-d54c-11e5-9c26-5ef3fc9bb22f

  

 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.09.2022 16:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu