Počátky vysokého školství v Ostravě 1945-1964

Text dotazu

Dobrý den, píšu na téma "Počátky vysokého školství v Ostravě od roku 1945-1964" bakalářskou práci a chtěl bych Vás poprosit o literaturu, o tomto tématu pojednává. Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k Vaší práci může mimo jiné použít následující publikace. Doporučujeme též použít archivní fondy dostupné v Archivu VŠB v Ostravě.

 

* Historie a současnost báňského školství v českých zemích. Ostrava: Blesk, 1996. 224 s. ISBN 80-86060-06-3.

* Historie hornických tradic na Vysoké škole báňské v Ostravě a v Příbrami: 1849-1989. 1. vyd. [Praha: SPN], 1989. 167 s.

*  SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945: sborník z konference: 14.-15.10.2009, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 85 s. ISBN 978-80-7435-085-6.

* KREJČÍ, Vladimír, ed. a MALACH, Josef, ed. 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. V Ostravě: Ostravská univerzita, 2008. 199 s. ISBN 978-80-7368-616-1.

* VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Institut fyziky a WYSLYCH, Petr, ed. Jubilejní almanach ke 110. výročí vzniku fyzikálního pracoviště na Báňské akademii v Příbrami a k 50. výročí samostatné katedry fyziky na VŠB v Ostravě: 1895 Příbram - 1955 Ostrava - 2005 Ostrava. Moravská Ostrava: En Face, 2005. 48 s. ISBN 80-903385-1-8.

* KUBALA, Květoslav. Vysoká škola báňská, Ostrava. Vydání I. Praha: Vysoká škola báňská v Ostravě ve Státním pedagogickém nakladatelství, n. p., 1973. 157 stran.

* HALÁSEK, Dušan. Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, [1995]. ISBN 80-7078-051-7.

* Program Vysoké školy báňské v Ostravě na studijní rok ... Vysoká škola báňská v Ostravě. Ostrava: Vysoká škola báňská, [1946-1959?].

 

Novější vysokoškolské vzdělání v Ostravě:

* OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. OU! 25 let: 9.7.1991:15.23: 109* 63* 28*. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 117 stran. ISBN 978-80-7464-846-5.

* KUTA, Vítězslav. Stavební fakulta v Ostravě. Regionální revue. 1996, , 26-34.

 

Archivní fondy:

Archiv Vysoké školy báňské v Ostravě: https://www.vsb.cz/9850/cs/

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc a Knihovnách.cz: www.knihovny.cz.  Doporučujeme použít též katalog Knihovny VŠB v Ostravě: https://knihovna.vsb.cz/cs/ a katalogy Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě: https://www.svkos.cz/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.02.2019 14:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu