Počátky průmyslové revoluce

Text dotazu

S jakými technologiemi se Vám pojí počátky průmyslové revoluce na území našeho států?

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.

Počáteční stadium průmyslové revoluce v českých zemích datujeme na přelom 18. a zač. 19. století (do konce 20. let). Přechod od řemeslné a manufakturní výroby k výrobě tovární v našich zemích probíhal v jednotlivých odvětvích průmyslu velmi nerovnoměrně. Je tudíž třeba studovat její průběh podle odvětví a stanovit znaky jejího počátku a ukončení.

Za charakteristický rys počátku průmyslové revoluce v určitém odvětví, popř. pracovním postupu, můžeme považovat zavedení a systematické používání pracovních a později nových hnacích strojů, především parních. V některých odvětvích potravinářského průmyslu a hutnictví mělo mimořádný význam zavedení nových chemických a technologických výrobních procesů a zařízení, jež znamenaly revoluci ve výrobě podobně jako nové pracovní a hnací stroje.

Průmyslová revoluce v českých zemích počala podobně jako v Anglii v textilním průmyslu. Teprve v dalším období pronikala tovární výroba do ostatních odvětví, především do potravinářského (cukrovarnictví) a těžkého průmyslu (strojírenství, železářství, těžba uhlí). V počátečním stadiu se strojů nejprve používalo pouze pro některé pracovní postupy v textilu (hlavně předení bavlny v některých oblastech Čech). 

Nejrychleji se zaváděly stroje v předení bavlny. První strojová přádelna v Čechách byla založena roku 1797. Do roku 1840 pak bylo ruční předení bavlny v Čechách téměř úplně vytlačeno zdokonalenými spřádacími stroji. Využití parních strojů jako jejich pohonných motorů se rozšiřovalo od 30. let 19. stol.

Dále se koncem 20. let započaly tisknout bavlněné látky a vyvíjet kartounky (továrny na potisk bavlněných látek). K potisku se využívaly válcové tiskací stroje, které byly původně poháněny vodním kolem a později párou. Ve 2. desetiletí 19. století ve v moravském a slezském vlnařském průmyslu a soukenictví soustavněji zavádějí hlavně spřádací a postřihovací stroje, které byly poháněny vodní nebo zvířecí silou.

Bližší informace naleznete v těchto uvedených zdrojích:

1)    Purš, Jaroslav. Průmyslová revoluce v českých zemích: určeno věd. pracovníkům, ekonomům, technikům, studentům stř. a vys. techn. i ekonomických škol. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 164 s. Řada ekonomické lit.

      http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000487089&local_base=SKC

2)    Purš, Jaroslav. K problematice průmyslové revoluce v ČSR. Praha: ČSAV, 1956. 29 s.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002035909&local_base=SKC

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002035908&local_base=SKC

3)    Purš, Jaroslav. K otázce průmyslové revoluce v hlavních odvětvích textilního průmyslu v českých zemích. Praha: ČSAV, 1954. s. 93-143.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002035906&local_base=SKC

4)    Purš, Jaroslav. Průmyslová revoluce: vývoj pojmu a koncepce. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 733 s.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000394377&local_base=SKC

5)    Dudek, František. Monopolizace cukrovarnictví v českých zemích do roku 1938. 1. vyd. Praha: Academia, 1985. 226 s.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000861683&local_base=SKC

6)    Jílek, František, ed. Studie o technice v českých zemích 1800-1918. Sv. 1-4.[Údobí průmyslové revoluce]. 1. vyd. Praha: Národní technické muzeum, 1985. 405 s. Sborník Národního technického muzea v Praze; 21.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000842996&local_base=SKC

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=005194870&local_base=SKC  

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000850353&local_base=SKC

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=005194872&local_base=SKC

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

11.08.2014 14:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu