Počátky muzejních knihoven na Moravě

Text dotazu

Dobrý den, ve škole jsem dostal jako téma seminární práce "Počátky múzejních knihoven na Moravě" ale k tomuto tématu se mi nepodařilo zatím najít žádné prameny. Žádám vás tedy tímto o pomoc při jejich nalezení. Rozsah práce je cca 10 normostran mělo by jít tedy jen o stručnou hiostorii vybraných knihoven.
Předem děkuji za odpoveď

Odpověď

Dobrý den,
k dějinám moravských muzejních knihoven bohužel mnoho ucelených zdrojů není, ale snad Vám budou při Vaší práci nápomocné níže uvedené publikace a odkazy.
Z knih Vám doporučujeme následující, které pojednávají buď přímo o moravské muzejní knihovně, muzejních knihovnách obecně či konkrétních muzeích. V posledních dvou případech by bylo nutné knihy projít a danou tematiku vyhledat. Toto již není v časových možnostech služby Ptejte se knihovny.
* VAGEROVÁ, Šárka. Dějiny muzejní knihovny v Novém Jičíně. Opava: [vl. nákl.], 2007. 74 s.
* VOLNÁ Nikola. Muzejní knihovna ve Frýdku-Místku = The Library of Museum in Frýdek-Místek. Opava: [vl.nákl.], 2008. 50 s.
* CEJPEK, Jiří et al. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2002. 247 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-246-0323-3.
- zde stručná kapitola o počátcích muzejních knihoven u nás Publikace k dějinám muzeí:
* DUDA, Josef, ed. 150 let Slezského muzea: 1814-1964: [sborník]. 1. vyd. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1964. 155, [1] s. Publikace Slezského muzea v Opavě; sv. 12.
* NEKUDA, Vladimír. 150 let Moravského musea v Brně: stručný přehled historického vývoje. Brno: Mor. museum, 1969. 55, [3] s.
* PLÁNKA, Ivan et al. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Ve Zlíně: Muzeum jihovýchodní Moravy, [2003]. 196 s. ISBN 80-903411-0-1.

Pomoci Vám také mohou následující články:
* HÁJKOVÁ, Eva. Knihovna gymnazijního muzea v Opavě. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2003, 29(1), s. 3-6. ISSN 1213-3140.
Klíčová slova: dějiny knihoven * gymnázia * knihovny * muzejní knihovny * školní knihovny

* NOVOTNÁ, Renata. Knihovna Moravského zemského muzea. Duha, 2002, 16(4), s. 29-30. ISSN 0862-1985.
Klíčová slova: Moravské zemské muzeum (Brno, Česko). Knihovna * muzejní knihovny -- Česko * dějiny knihoven -- Česko

V neposlední řadě můžete také využít online zdroje:
* Moravské zemské muzeum - http://www.mzm.cz/dejiny-knihovny/
* Muzeum Brněnska, bakalářská práce - is.muni.cz/th/178612/ff_b/BAKALARKA.doc
* Odborná knihovna Slováckého muzea - http://knihovna.slovackemuzeum.cz/historie.html , http://www.slovackemuzeum.cz/doc/42/, knihovna je taktéž zapojena do služby Ptejte se knihovny, tedy v případě zájmu jí můžete položit dotaz (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/slovacke-muzeum-v-uherskem-hradisti-knihovna/)
* Knihovna Muzea umění v Olomouci - http://www.olmuart.cz/?nsm=52


Záznam knih a spolu s informacemi o jejich dostupnosti v českých knihovnách naleznete v Souborném katalogu ČR na adrese http://aleph.nkp.cz/F; záznamy článků v bázi ANL na téže adrese. Pokud byste v odkazech nenašel muzeum, jehož knihovnu chcete popsat a zároveň nenašel ani jiný zdroj, je poté samozřejmě kontaktovat přímo danou knihovnu, která by Vám měla také pomoci.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.03.2012 13:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu