Pobyt Vikingů na území střední Evropy

Text dotazu

Kdy poprvé se objevili Vikingové ve střední Evropě? Jak zasáhla jejich činnost do denních životů Evropanů?
 Jak jejich řemeslná a umělecká práce ovlivnila tu evropskou?

Odpověď

Dobrý den,

 

oficiálně Vikingové do střední Evropy nikdy nájezdy nepodnikali. Místa jejich zájmu byly Skotsko, Anglie, Irsko, Francie, Itálie, město Kyjev, Byzanc, Pobaltské země, Rusko, ale dostali se také až na Island, do Grónska i Severní Ameriky. Sjížděli také všechny velké dostupné řeky, např. Volhu.

Je možné, že i přesto se ve Střední Evropě nacházeli obyvatelé severského původu. Středověká společnost byla etnicky různorodá a je možné, že se např. mohli nacházet v družině panovníka, kde hledali službu. Lze to vyložit na příkladu Haralda Hardrada, jenž sloužil v konstantinopolské gardě, stal se norským vládcem a poté byl v roce 1066 jedním z pretendentů o anglický trůn. Tyto informace o původu jedinců nelze zjistit z písemných pramenů, ale pouze genetickým rozborem nalezených ostatků. (články: http://zpravy.idnes.cz/vedci-pomoci-dna-odhaluji-odkud-prisli-premyslovci-a-kdo-byl-v-jejich-druzine-1wi-/domaci.aspx?c=A151223_171708_domaci_fka

 

Jejich činnost byla orientována za jediným účelem – během 9. až 11. století podnikali loupeživé a kořistnické výpravy do Evropy a ohrožovali život obyvatel. Poté, co získali kořist, vrátili se zpět na své území. Až později začali dobytá území osídlovat, a to především v Anglii a poté ve Francii, kde si založili vévodství, které bylo podle Normanů nazváno Normandií. V 11. století vládl vikingský král Knut II. Veliký v Dánsku, v Anglii a nějaký čas i v Norsku, dokonce i v některých oblastech Švédska.

 

Muži byli zdatnými mořeplavci, vynikajícími staviteli lodí i dovednými kováři, kteří vytvářeli mnohé pevné oštěpy, meče a sekery, ale také šperky. Typický vikingský meč je železný a má dlouhou, značně širokou dvojsečnou čepel. Bojové sekery se dají rozdělit na 2 hlavní typy: první je bradatice – její ostří je ve spodní části protaženo dolů a připomíná kozí bradku; mladším typem je tzv. široká sekera, která má list ve tvaru pravidelného lichoběžníku. Měli i své písmo, kterému říkali runy. Vytesávalo se do dřeva, kamene, či se rylo do kovu či kosti. Původně se užívalo k magickým účelům. Ženy se věnovaly šití, předení, vyšívání a tkaní. Vyráběly lůžkoviny i lodní plachty, tkaly nástěnné koberce.

 

Jak už bylo řečeno, Vikingové prosluli stavbou lodí – ty byly asi 30 metrů dlouhé a 6 metrů široké. Podle zakončení přídě dračí hlavou byly nazývány drakary. Mohlo na nich plout až 60-80 mužů se zásobami a zbraněmi. Tyto lodě byly štíhlé a rychlé, opatřené čtyřrohou plachtou i řadami vesel. Čím ale vynikaly, byl malý lodní ponor. Proto byly tyto lodě snadno ovladatelné a hbité. Vikingové také dokonale ovládali umění navigace. Byli i zdatnými tesaři, dokázali postavit dlouhé veslice, které mohli plout nejen po mořích, ale v důsledku malého ponoru také zajíždět po řekách hluboko do vnitrozemí.

 

Vikingové byli také obratnými obchodníky. Po velkých řekách převáželi kožešiny, jantar a otroky, které prodávali na vzdálenějších trzích. Výměnou získávali šperky, koření i hedvábí z Asie, které pak prodávali na trzích ve Švédsku a v Norsku. 

 

Literatura

BATEY, Colleen E. et al. Svět vikingů: kulturní atlas. Překlad Ilona Gottwaldová. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 1998. 240 s. Kulturní atlasy. ISBN 80-7176-669-0.

BRØNDSTED, Johannes. Vikingové: sága tří staletí. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 248, [2] s. Knihovna Orbis. Osudy, fakta, objevy; Sv. 4.

BROOKE, Christopher Nugent Lawrence. Evropa středověku v letech 962-1154. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 479 s. Dějiny Evropy; sv. 2. ISBN 80-7021-831-2.

CRAUGHWELL, Thomas J. Barbaři: jak jejich invaze ovlivnily moderní svět: Vikingové, Vandalové, Hunové, Mongolové, Gótové a Tataři srovnali se zemí starý svět a položili základy k novému. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, ©2009. 319 s. ISBN 978-80-7321-440-1.

KOŠNAR, Lubomír. Severní Evropa v raném středověku a vikinská expanze. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 217 s. ISBN 80-7066-732-X.

PICKOVÁ, Dana, KUBŮ, Naděžda a GLOSER, Jaroslav Jan. Středověk: dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2011. 3 sv. Učebnice pro základní školy. ISBN 978-80-7361-071-5.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.10.2016 13:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu