po kom je pojmenována ulice dr.Marka resp.Markova v Kuklenách?

Text dotazu

Kdo byl prosím dr. Marek, po němž je pojmenována ulice v Kuklenách? Patří mezi významné osobnosti nynějšího Hradce Králové? Oč se zasadil, v jaké oblasti má zásluhy o obec (kromě toho, že působil jako lékař), že je po něm v současnosti pojmenována ulice? Díky za co nejpřesnější zprávu.

Odpověď

Dobrý den,

z námi dostupných zdrojů jsme zjistili následující informace. Hanuš Marek (? - 1909) byl lékař, který se zasloužil o kulturní a národní život v Kuklenách v 80. a 90. letech 19. soletí.

Pro podrobnější informace bych Vám doporučila kontaktovat nebo navštívit Státní okresní archiv v Hradci Králové, kde jsou uloženy fondy týkající se Kuklen, např. kronika.

Použité zdroje

DEJMEK, Bohumír. Historie a současnost Hradce Králové ve jménech ulic. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 1993. 186 s.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

04.02.2019 08:00

Jan Pešula píše:
Neděle 24.02.2019 20:03
MUDr. Hanuš Marek (1846-1909), častěji a asi i správněji uváděný jako Jan Marek, se narodil 19. května 1845 ve Svobodných Dvorech č. 10 a zemřel na mrtvici 16. dubna 1909 v Kuklenách č. 170. Obě někdejší osady jsou dnes součástí města Hradce Králové.

Zdrojem základních životních dat jsou matriky, uložené ve Státním oblastním archivu (SOA) Zámrsk:
1. SOA Zámrsk, Matrika narozených fary Kukleny 1833-1846, sign. 80-9, ukn 4743, s. 690. Je psána německy švabachem (tudíž obtížně čitelná), je zde uveden s křestním jménem Joanes Nep[omucenus] jako syn Mathiase (Matěje, Matouše, Matyáše...) Marka, familianta (sedláka) v Bohdanetzer Höfe (dřívější označení části Svobodných Dvorů, dodnes zachované např. v názvu Bohdaneckého rybníka) č. 10 a jeho matky Anny. Pokud se od té doby nezměnilo číslování domů (čísla popisná bývají tradičně stabilní), tak se narodil na dnešní adrese Klacovská 10/3, 503 11 Hradec Králové.

2. SOA Zámrsk, Matrika zemřelých fary Kukleny 1892-1909, sign. 80-3515, ukn 4774, s. 403, online: https://www.familysearch.or[…]9CC-6?i=404&cat=2502619 (vyžaduje bezplatnou registraci). Uveden jako "MUDr. Marek Jan, obvodní a tovární lékař v Kuklenách č. 170". Tento dům by měl mít dnešní adresu Pražská třída 170/100, 500 04 Hradec Králové.

V tištěných publikacích o něm psali např. toto:
1. Národní listy z 18.04.1909 (roč. 49, s. 107), s. 6, online: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7595850 - parte

2. Národní listy ze 17.04.1909 (roč. 49, s. 106), s. 2, online: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7595859 - nekrolog:
"Úmrtí. Dne 16. dubna zemřel v Kuklenách u Hradce Králové pan MUDr. Hanuš Marek, obvodní lékař tamtéž u věku 63 let. Zesnulý působil
v Kuklenách od roku 1872 jako hledaný lékař a lidumil. Zúčastnil se již od studentských let politického života našeho jako věrný stoupenec národní strany svobodomyslné. Na táboru letenském r. 1868 byl vedle dra. Ed. Grégra a dra. Mir. Tyrše řečníkem za studentstvo, sdružené v tehdejším Akad. čten. spolku."

3. Časopis lékařův českých z 24. dubna 1909 (roč. 48, č. 17), s. 532 - rovněž nekrolog:
"Úmrtí. V Kuklenách u Hradce Králové zemřel ve věku 64 let 16. t. m. dr. J. Marek, obvodní a tovární lékař. Zesnulý působil jako lékař ve válce ruskoturecké r. 1876 v armádě srbské, začež dostalo se mu. četných vyznamenání. Uveřejnil též v Č. l. č. zprávy z »lékařské prakse«. Na loňském sjezdu demonstroval ze svých jihoslovanských sbírek. Byl nadaný muž a výborný kolega. Čestná budiž mu paměť."

4. NAVRÁTIL, Michal. Almanach českých lékařů: s podobiznami a 1000 životopisy: na paměť 50 letého jubilea Spolku a Časopisu lékařů českých. Praha: M. Navrátil, 1913. 387 s. Kapitola Marek Jan Dr., s. 182, online: http://kramerius.medvik.cz/[…]6a61-11e3-ab2b-d485646517a0 - encyklopedické heslo:
"Marek Jan Dr., obvodní a tovární lékař v Kuklenách u Král. Hradce. *19. května 1846, +16. dubna 1909 v Kuklenách. Povýšen 13. března 1873 na doktora v Praze. Působil jako lékař ve válce rusko-turecké r. 1876 v armádě srbské, začež se mu dostalo četných vyznamenání. Uveřejnil též v Čas. lék. 1896 Některé zkušenosti z vlastní praxe. Do Hospodářského listu 1881 uložil své příspěvky. Na sjezdu č. lékařů 1908 demonstroval ze svých jihoslovanských sbírek. Byl nadaný muž a výborný kolega. Čas. lék. 1909."

"Zprávy z lékařské praxe" zmíněné výše vyšly v Časopise lékařů českých 19. září 1896 (roč. 35, s. 38) na str. 603-605, online: http://kramerius.medvik.cz/[…]/uuid:2bd4b392-aa8c-11e3-8c84-d485646517a0 . Dr. Marek v nich popisuje neobvyklé způsoby úspěšného kříšení (resuscitace) pacientů v dlouhém hlubokém bezvědomí, kteří byli v té době často pokládáni za mrtvé.

Hospodářský list je pravděpodobně tento chrudimský časopis: https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]00107251&local_base=SKC . Ročník 1881 nebyl prozatím digitalizován - pokud si potřebujete článek přečíst, budete muset do studovny v některé z knihoven zmíněných na katalogovém lístku.

Článek v Almanachu lékařů uvádí nesprávný rok narození (který neodpovídá matrikám). Z tohoto zdroje se pak toto nesprávné datum dostalo i do Kartotéky Jaroslava Kunce (lístek: http://www.badatelna.cz/[…]/?zaznamId=764735&reproId=620015 ) a autoritního záznamu v NK ČR ( http://aut.nkp.cz/jk01080113 ). Tyto dva známé a často využívané zdroje uvádím pro úplnost, žádné nové informace nepřinášejí.

Zajímavé je, že všechny informace výše pocházejí z pražských, nikoliv hradeckých publikací. V Hradci Králové v té době vycházel např. časopis Orlické proudy, ten však 23.04.1909 na str. 6 ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9309434 ) uveřejnil jen konkurs na obsazení Markova místa. Ani v dalším regionálním časopise Obnova ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452746 ) jsem o něm nic nenašel. Možná o něm psali jiné hradecké noviny, ty ale nejsou prozatím digitalizované. Čím konkrétně se zasloužil o Kukleny a jejich obyvatele se proto zatím nedovídáme.

Tolik zhruba vše. Doufám, že se mi podařilo Vám alespoň trochu přiblížit život a dílo tohoto slavného kuklenského obyvatele. Děkuji hradecké knihovně za zjištění základních informací - dalo se od nich dobře odrazit. Přeji hodně zdaru v dalším výzkumu.

(P.S. První verze tohoto komentáře, odeslaná cca 6. února, se někde ztratila. Omlouvám se za duplicitu, pokud by se časem někde objevila.)
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu