Plzeňská kina

Text dotazu

Dobrý den, píši práci na téma Plzeňská kina a rád bych se tímto zeptal zda byste mne nemohli odkázat na nějakou literaturu k tématu?
Našel jsem zatím jen práci od Karla Řeháčka o kinu Elektra
a dále v knize 100 zajímavostí ze staré Plzně jsem našel odkaz
na knihu od Vladimíra Remeše - Z historie filmu na Plzeňsku
(Pravda, 1968), která je uváděna jakžto materiál Archivu města Plzně. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
v případě, že je dotaz regionálního charakteru, je možné si z nabídky knihoven zapojených do služby Ptejte se knihovny vybrat tu instituci, která patří do této oblasti. V jejím fondu se totiž mohou nacházet dokumenty regionálního charakteru, které v Národní knihovně (případně i v Souborném katalogu ČR) nemusí být vůbec zachyceny. Ve Vašem případě bychom Vám doporučovali obrátit se s dotazem na Studijní a vědeckou knihovnu v Plzni (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/studijni-a-vedecka-knihovna-plzenskeho-kraje-v-plzni/) či Knihovnu města Plzně (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/knihovna-mesta-plzne/).

K Vašemu dotazu jsme bohužel nenašli žádní knihy, které by se přímo zabývaly kinem v Plzni; proto bychom Vám doporučovali nahlédnou do následujících publikací, které by se o kinech v Plzni mohly zmiňovat. Bohužel není v možnostech služby PSK jednotlivé dokumenty procházet, vycházíme tak  jejich námětu. Všechny tyto uvedené publikace dohledáte v Souborném katalogu ČR, který je dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F/.  Jedná se o knihy vztahující se ke kultuře Plzně, příp. k dějinám Plzně:
* Koncepce rozvoje uměleckých, kulturních a osvětových zařízení v Plzni. [Plzeň]: B. n., [asi 1966]. nestr.
Ve fondu:  Studijní a vědecká knihovna Plzeň, sign. 392A20195 Klíčová slova: Plzeň - zařízení kulturní a osvětová - činnost - koncepce *  Čechy * Plzeň * kultura * osvěta * koncepce * rozvoj

* Jednotný plán kulturně výchovné činnosti Plzeň-město 1982. [Plzeň]: [Městské kulturní středisko], [1982]. 41 s.
Ve fondu: Studijní a vědecká knihovna Plzeň, sign. 392A 1885/82 Klíčová slova: Čechy * západní Čechy * města * Plzeň * kultura * výchova * činnost * kulturně výchovná činnost
+ také pro další roky 80. let

* Radniční Listy města Plzně. Plzeň: MASTER ART, 1996- .
Klíčová slova: hospodaření * územní plánování * bytová politika * sociální služby * doprava * životní prostředí * odpadové hospodářství * kultura

* Spektrum: zrcadlení plzeňské kultury. Plzeň: Kruh přátel knižní kultury, 1998-2002.
Klíčová slova: umění * Plzeň

* Půlstoletí západočeské kultury a osvěty. Plzeň: Krajské osvětové středisko, 1969. 249 s.
Ve fondu: Studijní a vědecká knihovna Plzeň, sign. 9121145 Klíčová slova: západní Čechy * kultura * osvěta * vzdělávání dospělých

* Rous, Josef. Kniha o Plzni. V Plzni: Theodor Mareš, 1945. 130, [I] s. Knihovna Západní Čechy; sv. 3.
V knize se nachází kapitola na jedné stránce, která vyjmenovává biografy v tehdejší Plzni

* Čepelák, Václav et al. Dějiny Plzně. II, Od roku 1788 do roku 1918. Vyd. 1. V Plzni: Západočeské nakladatelství, 1967. 296 s., [32] s. obr. příl.

* Brichta, Vladimír aj. Dějiny Plzně. III, Od roku 1918 do roku 1948. 1. vyd. Plzeň: Západočes. nakl., 1982. 468 s.

Pokud máte zájem o přehledy promítaných filmů z Plzni, případně filmové festivaly, mohly by se Vám hodit tyto dokumenty:
* Okresní kulturní středisko Plzeň-sever. Mládež a kultura: Nabídka filmů pro školy na školní rok 1989. Plzeň: Okresní kulturní středisko Plzeň-sever, 1989. 11 s.

* Festival českých filmů: katalog = Festival of Czech films: catalogue: [Finále Plzeň ...]. Plzeň: Finále Plzeň, [198-]- .

* Bulletin: Finále Plzeň. Plzeň: Finále, 1968-1971.

Dále Vám doporučujeme nahlédnout do aplikace Ministerstva vnitra ČR archivních fondů a sbírek v ČR . Aplikace je dostupná na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx
Zde jsme nalezli např. tyto sbírky, které se vztahují k plzeňským kinům:

Název fondu (sbírky): Kino Eden Plzeň
Uloženo v archivu: Archiv města Plzně
Místo vzniku fondu (sbírky): Plzeň
Časový rozsah: 1934-1945
Metráž: 0,1 bm zpracováno (z toho 0,1 bm inventarizováno), 0 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor je přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Kino Eden v Plzni, majitel ing. Knobloch Tematický popis: Obraz hospodaření kina za vedení soukromníka.
Archivní pomůcky: KINO EDEN, 1934 - 1945. Inventář, 1961, s. 2, ev.č. 358.

Tento fond bohužel není prozatím přístupný:
Název fondu (sbírky): Správa kin města Plzně Uloženo v archivu: Archiv města Plzně Místo vzniku fondu (sbírky): Plzeň Časový rozsah: 1974-1994
Metráž: 0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 1,07 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Městská správa kin v Plzni ( od r. 1974), Správa kin města Plzně Tematický popis: archivní kniha, spisy Archivní pomůcky: Žádné archivní pomůcky

Každopádně by návštěva uvedeného archivu mohla být velmi přínosná.

Obor

Divadlo, film, tanec

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.12.2012 13:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu