Pluralismus

Text dotazu

Prosím o vysvětlení pojmu "pluralismus"

Odpověď

Pluralismus je postoj či názor, který dává přednost mnohosti a rozmanitosti před jednotným a shodným.
V sociologii označuje skutečnost, že společnost se skládá z množství vedle sebe existujících a navzájem si konkurujících sociálních skupin. Střet zajmů těchto skupin je základem politiky.
V politologii znamená pluralismus existenci více politických stran či jiných politických subjektů, které působí v politickém systému vedle sebe za rovných podminek. Pluralismus je jedním ze zakladních rysů moderní demokratické společnosti, vyrázem principu tržního systému (trhu politických idejí). Umožňuje artikulaci politických zájmů jednotlivých sociálních skupin a spolu s principem ústavnosti a zákonnosti vytváří možnost nenásilného převzetí politické moci cestou volebního vítězství.

ZDROJ: Politologický slovník/ Karolina Adamová. - 1. vyd. - Praha : C.H.Beck, 2001. 284 s. ISBN: 80-7179-469-4.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

11.03.2008 09:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu