pluh a jiná oradla

Text dotazu

Vážení přátelé, potřeboval bych zjistit jiné pojmenování "otky pluhu" jako je např. osten a ještě další. Tyto výrazy se vyskytují zřejmě v publikaci Slovník starého ze- mědělského nářadí, nástrojů a strojů /1750-1914/ I. II. Autor Vlastimil Vondruška, vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy r. 1989, Na pomoc muzejní práci. Tyto prameny bohužel jsem u nás nikde nesehnal a proto se po dalších pátráních obracím na Vás.

Odpověď

Dobrý den, ve Slovníku starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů od Vlastimila Vondrušky je k heslu "otka" uvedeno:

Otka byla součástí vybavení pluhů, užívala se však i u jiných typů oradel. Železná škrabka bývala různého tvaru (trojúhelníkového, obdélníkového, válcovitého, nožovitého), na spodní hraně obvykle naostřená. V horní části škrabky bývala tulejka, prostřednictvím které se upevnila k rovné a ohlazené násadě. Otka se často zavěšovala do kroužku na boku pravé kleče pluhu.
Sloužila k oškrabování ornice z radlice, rozbíjení hrud a rovněž k pohánění volského potahu. Od středověku byla běžná v Čechách i na Moravě.
 
otka - tradiční, obecně rozšířený, Čechy a Morava bodka - tadiční, obecně rozšířený, okolí Domažlic botka - tradiční, vedlejší označení, stř. a v. Čechy, sz. a z. Morava odka - tradiční, vedlejší označení, okolí Ostravy osten - archaický, v Jungmannově slovníku styk - jen v Jungmannově slovníku (přeneseno ze slovenštiny) votka - tradiční, obecně rozšířený, rozptýleně užívaný v Čechách i na Moravě

vystruhadlo - archaický, v Jungmannově slovníku

ke škrabce (viz text) jsou uvedeny následující výrazy:
škrabka - tradiční, obecně rozšířený, rozptýleně užívaný v Čechách i na Moravě škrabadlo - tradiční, vedlejší označení, rozptýleně užívaný na Moravě ostří - tradiční, obecně rozšířený, rozptýleně užívaný v Čechách i na Moravě

k násadě (viz text)jsou zmíněny tyto pojmy:
násada - tradiční, obecně rozšířený, rozptýleně užívaný v Čechách bočiště - archaický, v Jungmannově slovníku čagan - tradiční, vedlejší označení, v. Morava držadlo - tradiční, vedlejší označení, rozptýleně užívaný v Čechách i na Moravě hůl (či hůlka) - tradiční, obecně rozšířený, rozptýleně užívaný v Čechách i na Moravě otčisko (či otisko) - tradiční, obecně rozšířený, Morava

Zdroj: VONDRUŠKA, Vlastimil. Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750-1914). Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 1989. Díl I. Str. 115.
V případě potřeby je slovník v obou svazcích dostupný v našem fondu, záznam i s možností výpůjčky (ikona Exempláře) naleznete v elektronickém katalogu NK ČR - http://sigma.nkp.cz/cze/nkc .

Procházeli jsme i další publikace týkající se historie, vývoje zemědělství, zemědělských nástrojů, lidové kultury atd., ale další pojmy jsme již bohužel nenalezli.

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2008 17:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu