Plochá noha

Text dotazu

Plochá noha u dětí i dospělých - vznik, diagnostika, terapie, rehabilitace

Odpověď

Pes planus – latinsky  plochá noha. Vymizelá klenba nohy způsobuje, že chodidlo se celé dotýká země. Nejč. vzniká při oslabení svalů bérce vlivem trvalého přetěžování stání, nadměrná hmotnost, špatná obuv. V prevenci i péči je důležité správné zatěžování nohy, speciální cviky a vhodná, popř. ortopedická obuv. Ploché nohy způsobují bolest, přispívají ke vzniku dalších chorob nohou a žilní nedostatečnosti s městky varixy. – citováno z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/pes-planus

Z nabídky naší specializované knihovny Vám můžeme nabídnout k zapůjčení následující publikace:

Dungl, Pavel a kol. Ortopedie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 1273 s. ISBN 80-247-0550-8. – signatura A/12306

Dungl, Pavel. Ortopedie a traumatologie nohy. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 285 s. – signatura 8350

olová, Marie a Josef  Křenek. Cvičíme ploché nohy. 1. vyd. Praha: SZdN, 1969. 33 s. -  signatura – I/2379

V katalogu Národní knihovny ČR - http://aleph.nkp.cz/F/95N5DGUYEM779VUD43UCRP37V8T7JHTFF89FQVD2XDDF84UHVQ-49393?func=file&file_name=find-b je dále možné najít např. tituly (u záznamů je vždy uvedeno v kterých knihovnách jsou publikace dostupné):

Hadraba, Ivan. Cvičení při plochých nohách. 2. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2002. 7 s.

Novotná, Hana. Děti s diagnózou plochá noha: ve školní a mimoškolní TV, ZTV a v mateřských školách. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2001. 38 s. ISBN 80-7033-699-4.

SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.

Klementa, Josef. Somatometrie nohy. Olomouc: [s.n.], 1987. 49 s.

V časopisech jsou na problematiku ploché nohy zaměřeny např. články:

MEDEK, Vladimír. Plochá noha dospělých. Interní medicína pro praxi, 2003, roč. 5, č. 6, s. 315-316. ISSN 1212-7299. – zasíláme plný text v příloze

ADAMEC, Ondřej. Plochá noha v dětském věku - diagnostika a terapie. Pediatrie pro praxi, 2005, roč. 6, č. 4, s. 194-196. ISSN 1213-0494. – plný text viz příloha

TRČ, Tomáš a Petr CHLÁDEK. Plochá noha. Postgraduální medicína, 2006, roč. 8, č. 3. ISSN 1212-4184. http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/plocha-noha-173363

BUCHTELOVÁ, Eva a Kateřina VANÍKOVÁ. Rehabilitace v oblasti chodidla u dětí školního věku. Rehabilitácia, 2010, roč. 47, č. 3, s. 145-152. ISSN 0375-0922.

ŠIFTA, Petr. Klenba nožní a ploché nohy. Podiatrické listy, 2007, č. 2, s. 14-15.

TRČ, Tomáš a Petr CHLÁDEK. Plochá noha. Postgraduální medicína, 2006, roč. 8, č. 3. ISSN 1212-4184.

ADAMEC, Ondřej. Plochá noha v dětském věku. Lékařské listy, 2001, roč. 50, č. 31, s. 6-8.

CHOMIAK, Jiří, Pavel DUNGL a Ondřej ADAMEC. Prodlužovací osteotomie patní kosti v léčbě ploché nohy v dětském věku - krátkodobé výsledky. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 2000, roč. 67, č. 3, s. 164-174. ISSN: 0001-5415.

Z webových stránek vybíráme následující odkazy:

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pes_planovalgus

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_planovalgus

http://www.ortopedica.cz/anatomie-nohy/

http://www.ortopedica.cz/ploche-nohy/

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - specializovaná knihovna

Datum zadání dotazu

03.10.2014 09:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu