Plevele

Text dotazu

Který z nalezených druhů plevelů (violka rolní, pýr plazivý, heřmánek terčovitý, heřmánek nevonný, chrpa modrá, šťovík tupolistý, truskavec ptačí, svízel přítula, ptačinec prostřední, pampeliška lékařská, opletka obecná, merlík bílý, chundelka metlice)se v současné době výrazně rozšiřuje nebo dokonce expanduje a jaké jsou pravděpodobné důvody?

Odpověď

Na Vaši otázku nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na střídání plodin, protože např. při zvýšeném výskytu ozimých obilovin a jiných ozimých plodin (řepka ozimá aj.) se rychle množí a šíří violka rolní, svízel přítula nebo chundelka metlice. Naopak při převaze jarních plodin se šíří např. merlíky. Roli hraje také zpracování půdy – v důsledku minimálního zpracování půdy se rychle šíří vytrvalé plevelné druhy jako pampeliška lékařská nebo šťovík tupolistý, z jednoletých plevelů violka rolní, truskavec ptačí, svízel přítula, chundelka metlice. Mezi další faktory ovlivňující změny druhového složení plevelů a jejich šíření patří: kultivace, způsob sklizně, používání herbicidů (vývoj rezistence – např. u merlíku bílého nebo chundelky metlice) a regulátorů růstu, klimatické změny apod.
Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se, prosím, na Oddělení ekologie rostlin a herbologie Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni (http://www.vurv.cz/).

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

05.04.2013 09:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu