Plemena krav

Text dotazu

Kolik je na světě plemen krav?

Odpověď

Světová plemena skotu
Ve světě se celkem chová asi 400 plemen skotu (cca 200 uznaných). Některé skupiny vznikly ze společného základu, jiné byly ve svém zušlechtění ovlivněny opakovaně využívanými plemeníky kulturnějších plemen. Mezinárodní spolupráce a technika inseminace umožnila v nebývalé míře využít nejlepší plemenná zvířata daleko od místa jejich chovu, což přispělo k pozvolné unifikaci místních plemen a rázů.
Dojená plemena skotu
Chov skotu pro mléko se datuje po mnoho století. Jeho domestikace proběhla zhruba před 6,5 tisíci let. Čistokrevný chov tak, jak ho známe dnes, kdy skupiny farmářů postupně zakládaly plemenné knihy jako kontrolu původu zvířat, vznikl v období let 1820 až 1900. Plemena existovala již dříve, tehdy každá oblast měla své vlastní, ale nešlo o uzavřené populace a čas od času docházelo k získávání zvířat i ze sousedství. Expanzemi především válkami, rozšiřováním říší se dále rozšiřovala z regionu do regionu.
Strakatá plemena zůstala minimálně do konce 20. století více v rozdělených populacích díky tomu, že byli hrdí na svou odlišnost, přesto i v těchto chovech se zvyšoval selekční tlak a využívání nejlepších krevních linií.
PLEMENA SKOTU
Nejvýznamnější mléčná plemena:
· holštýn – největší populace (Holandsko, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, USA)
· jersey, guernsey, ayshire, montbéliarde, brown swiss
Nejvýznamnější kombinovaná plemena:
· skupina horského strakatého skotu – od simentála (švýcarský strakatý skot, německý, rakouský, český, slovenský strakatý skot, původem i montbeliarde)
· skupina horského hnědého skotu – ze skotu švýcarského (švýcarský hnědý skot, německý hnědý skot, brown swiss)
· skupina červenostrakatého nížinného skotu – (červenostrakatý německý, švédský … skot, holandský MRI)
Holštýnské plemeno
Nástup holštýnů se datuje po roce 1900. Jde o plemeno s nejvyšší mléčnou užitkovostí na světě, které v mnoha zemích v dojných stádech převažuje. Pochází se severní části Holandska a Fríska. Tradičně se skot ustájoval na konci farmy, za obydlím, kde farmář bydlel, což vycházelo z potřeby speciální péče o dobytek. Ačkoli je holštýnské plemeno dobře po celém světě známé svým černostrakatým zbarvením, skot ze severního Holandska nebyl vždy černobílý. Původně byla většina červenostrakatá. Po roce 1700 však po záplavách a moru došlo k velkým ztrátám na zvířatech a část se jich nahradila z Jutského poloostrova, tak byl vnesen do populace dominantní černý gen. V druhé polovině 19. století byla už většina skotu černobílá. Nicméně nějaké procento bylo červenostrakaté, včetně směsi jiných barev. V letech 1870, 1880 a 1890 bylo celkem 7800 zvířat exportováno do Severní Ameriky. Američané měli zájem pouze o černostrakatá zvířata.
Během sta let chovu si plemeno v USA a Kanadě našlo své místo. Ačkoli všechen skot pochází ze severního Holandska a Fríska a nikoli Holštýnska, německé severní provincie, byl tento název používám v úředních záznamech o dovozu a jméno mu zůstalo. První plemenná kniha byla založena v USA v roce 1872. Od 60. let minulého století je americká genetika exportována do celého světa. Došlo k holštýnizaci i původních fríských populací.


Jersey
Plemeno jersey pochází ze stejnojmenného ostrova v Lamanšském průlivu u pobřeží Francie
patří k nejstarším dojným plemenům na světě. V Anglii bylo známé před rokem 1771 a těšilo se oblibě pro svou mléčnou produkci vhodnou pro výrobu másla. Jde o fyzicky nejmenší dojné plemeno na světě, po staletí se jeho mléko využívá k výrobě sýrů díky nejvyššímu obsahu tuku a bílkovin ze všech dojných plemen.
Po mnoho let se chová v čistokrevné plemenitbě. V USA směřovalo k vysoké a komerční produkci. V Kanadě dávali důraz na zvířata vysoko v typu, Dánsko a Nový Zéland selektovaly na vysoký obsah tuku a proteinu.

Ayrshire
Plemeno ayrshire pochází z hrabství Ayr ve Skotsku kolem roku 1800. V historii se objevuje i mnoho záznamů o holandském dobytku, který byl do Británie importován. Plemenná kniha byla založena v roce 1877.
Dnes se pevně ayrshire drží především ve Finsku, kde chovají celkem 210 000 kusů.
Ayrshire se chová i v USA, ve Velké Británii, na Novém Zélandu, v Austrálii a JAR.

Guernsey
Plemeno guernsey pochází z ostrůvků hustě umístěných mezi Anglií a Francií, asi 20 km od pobřeží Normandie. Populace byla ovlivněna i Skandinávci, kteří s sebou přivezli malý tmavě zbarvený skot. Velikost plemene ovlivnil skot z Vlámska a Holandska. Plemenná kniha byla založena v roce 1881, tehdy bylo plemeno ještě barevně nejednotné, nyní je červenostrakaté.
Populace plemene na ostrově Guernsey nikdy nepřesáhla čtyři tisíce krav, i když plemeno doznalo i globálního rozšíření. Jde o průměrné dojné plemeno, ale s vysokým obsahem složek: 4,7 % tuku a 3,6 % proteinu. Nyní je největší populace plemene chována v USA. Celkem populace představuje okolo 100 000 zvířat.
Brown-swiss
Plemeno brown-swiss pochází zcela původně ze švýcarského kantonu Schwyz (východní Švýcarsko), je známé od počátku 19. století. Bylo známé v německy mluvících zemích jako švýcký či hnědý švýcký skot.
Dnes je plemeno v německy mluvících zemích známé jako braunvieh, bruna alpina v Itálii, brune des Alpes ve Francii, prado suizo ve Španělsku. Země, kam bylo plemeno exportováno koncem 19. a počátkem 20. století, jsou Rusko, Německo, Itálie a USA.

Shorthorn
Během 19. století byl na světě dojným plemenem číslo jedna shorthorn, dnes je však jeho počet v čistokrevném chovu omezen, především na Velkou Británii, USA, JAR, a Nový Zéland.

Švédské červenostrakaté (SRB)
Śvédské červenostrakaté představuje polovinu chovaného skotu ve Švédsku. Využívají tam i nejlepší býky norského červeného, ayrshire z Finska a USA, dánských červinek. Spojení skandinávských genetických výpočtů zahrnuje Finsko, Švédsko a Dánsko. Pokud jde o červená plemena, v těchto zemích jsou zvířata neuniformní.

Illawarra a aussie red
Illawarra je oblast jižně od Sydney, kde bylo plemeno vyšlechtěno. V uplynulých letech došlo k přilití krve linií red holštýnských a skandinávských.
Aussie red byl vyšlechtěn před dvaceti lety, především na podkladě evropských červených býků.

Anglerské plemeno
Severní část Německa je domovem 30 000 červeného anglerského skotu. Jde o červená zvířata menšího rámce s tmavými paznehty a mulcem, kteří mají vysoké procento beta kappa kaseinu a v průměru 4,9 % tuku a 3,6 % proteinu.
Plemeno pochází z oblasti Angeln – severního pobřeží Šlesvicka-Holštýnska. Bylo popsáno poprvé kolem roku 1600, od roku 1820 se cílevědomě šlechtí. Plemeno má společné základy s dánskou červinkou, které se chová nyní 170 000, estonskou červinkou (168 000) a červeným stepním plemenem, jehož je v Ruské federaci 2,5 milionu kusů. Stepní červené plemeno pochází z červinek, které s sebou přivezli němečtí kolonisté a místních šedých stepních plemen v 18. a 19. století.

Fleckvieh
Simentál je švýcarské plemeno, která získalo své jméno podle údolí ve švýcarských Alpách, jímž protéká řeka Simmen. Patří k nejstarším plemenům a plemenná kniha byla založena v roce 1806 v kantonu Bern. Před rokem 1900 každé alpské údolí mělo své kombinované plemeno. Mohutný velikostí a rámcem simentálský skot se dostal do popředí a po roce 1920 se využíval ke křížení ve všech údolích. Od té doby nese jméno fleckvieh. Má o něco menší rámec než simentál a šlechtil se ze 60 % na mléko a 40 % na maso. Na jihu Německa jde o zcela dominantní plemeno. Celkem v regionu chovají 1,65 milionu krav tohoto plemene.
V Rakousku jde o dominantní plemeno;celkem chovají okolo 600 tisíc krav.

V Itálii je plemeno známé jako pezzata rossa a populace dosahuje 87 000 kusů, z toho je 45 000 krav.

Ve Francii plemeno montbeliarde vzniklo na podkladě simentálského plemene. Bylo více šlechtěno ve směru znaků mléčné užitkovosti. Celkem zde chovají 800 000 kusů skotu tohoto plemene. Na simentálském podkladě vzniklo další francouzské plemeno abondance. Další - normandské plemeno – vzniklo spíše na podkladě skandinávského skotu.
Další kombinovaná plemena ve Francii jsou francouzský simentál, rouge flamange a tarentaise. Na severu Holandska MRI maas-rýn-iselský, podle jmen třech řek.
Největší simentálská populace skotu, kolem šesti milionů kusů, je v Rusku. Simentálská plemena se chovají i v Česku (české strakaté plemeno – na celkových stavech skotu v ČR se podílí v současné době přibližně jednou polovinou, kombinovaný užitkový typ masomléčný) a na Slovensku (slovenské strakaté plemeno).

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

05.04.2013 07:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu