plazi v České republice

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat jaké druhy plazů se vyskytují v naší republice? Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_plaz%C5%AF_%C4%8Ceska) tvrdí, že u nás žije mj. 8 druhů želv. Co si pamatuji ze školy tak jsme se učili o jednom druhu - želva bahenní. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

želva bahenní (Emys orbicularis) je jediným původním druhem vyskytujícím se na našem území. Původní populace dnes žije pravděpodobně pouze na Slovensku u Bodrogu. Na jihovýchodní Moravě bylo vysazeno 18 želv z Rumunska. Další výskyt je možné považovat za nepůvodní. Jedná se o vodní želvu, která vyhledává hustě zarostlé mokřadní biotopy s měkkým bahnitým či písčitým dnem v teplých nížinách (obvykle do 200 m. n. m.).

V přírodě je ovšem možné ve výjimečných případech spatřit i některou z želv,  jež jsou na našem území chované v zajetí a do volné přírody se dostávají druhotně, tedy únikem od chovatelů či jejich záměrným vypuštěním do volné přírody. Ve volné přírodě  se  tyto nepůvodní druhy nerozmnožují a často nepřežijí zimní období.

Mezi tyto želvy patří například:

* Želva nádherná (Trachemys scripta) - pozorována byla zejména v blízkosti měst na Slovensku a v několika lokalitách v ČR (slepá ramena Moravy u Olomouce, na Vidnavsku, Ostravsku, v Polabí a jinde).

* želva kaspická (Mauremys caspica )

* želva zelená (Testudo hermanni)

* Želva žlutohnědá (Testudo graeca)

Kromě výše zmíněných se ojediněle může objevit i želva jiného druhu (dovezeného pro chovatelské účely).

Použité zdroje:

* DUNGEL, Jan a ŘEHÁK, Zdeněk. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Vyd. 2. Praha: Academia, 2011. 181 s. Atlasy. ISBN 978-80-200-1979-0.

* ZWACH, Ivan. Obojživelníci a plazi České republiky: encyklopedie všech druhů, určovací klíč ... 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2509-3.

* ZAVADIL, Vít, ed., MIKÁTOVÁ, Blanka, ed. a VLAŠÍN, Mojmír, ed. Atlas rozšíření plazů v České republice = Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republic. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2001. 257 s. ISBN 80-86064-50-6.

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.10.2014 10:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu