Pláže a duny

Text dotazu

Prosím potřeboval bych vědět, co to jsou pláže a duny a kde se v Evropě vyskytují .

Odpověď

Dobrý den,

pláž je břeh vodní plochy, který je pokrytý pískem nebo drobnými kamínky a který vznikl příbojovou činností vody. Je to obvykle pásmo mezi nejnižším bodem při odlivu a nejvyšším místem, kam dosáhnou bouřlivé vlny. Může se vyskytovat na březích řek, jezer nebo moří a může být dlouhá i desítky až stovky kilometrů.
Písečné duny - přesypy (vyvýšeniny z navátého písku) vznikají na pouštích nebo suchých horních částech pláží, kde i lehký vánek přemisťuje zrnka písku a pohazuje si s nimi. Když se však vítr setká s překážkou třeba v podobě trsu trávy, ztrácí rychlost a písek se ukládá na závětrné straně větrolamu.
Časem se na tomto místě může vytvořit i rozměrná duna. V závislosti na druhu písku, terénní situaci a síle větru pak duny nabývají konkrétních tvarů (např. příčné duny, podélné duny, barchany apod.).
Pobřežní duny jsou většinou nižší než patnáct metrů, občas se však mezi nimi vyskytují i obři. Například některé duny u Gironde ve Francii jsou dokonce kolem sta metrů vysoké.
Duny se během růstu neustále mění. Některé dokonce zvolna "pochodují". Stálé silné větry sbírají zrnka písku na jejich návětrné straně, přehazují je na závětrnou stranu a tím se tyto písečné útvary posouvají. Duny se částečně stabilizují, pokud se na nich uchytí tráva nebo jiné rostliny, chrání písek před větrem a zpevňují ho svými kořeny.
V ČR mají duny nejčastěji tvar valů o výšce asi 10 m a vyskytují se hlavně na jižní Moravě a v Polabí.

Zdroje:
ABC přírody: svět v otázkách a odpovědích. Praha: Reader´s Digest Výběr, 1996. 328 s. ISBN 80-902069-0-5.
Ottova všeobecná encyklopedie. M-Ž. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003. ISBN 80-7181-947-6.
Velký slovník naučný. M-Ž. Praha: Encyklopedie Diderot, 1999.
Internetová encyklopedie Wikipedia,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1%C5%BE

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.02.2008 08:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu