platnost a účinnost předpisů, retroaktivita

Text dotazu

Dobrý den,

existuje prosím nějaké monografie zabývající se podrobně platností a účinností právních předpisů, retroaktivitou, přechodnými ustanoveními?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

uvádíme příklady záznamů o knihách, které jsme nalezli zadáním klíčových slov "retroaktivita,předpisy, právo" v bázi NKC -  http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze. Další záznamy si pak může vyhledat obdobným způsobem zadáním dalších klíčových slov.

[Č.záznamu: 001582552]
Retroaktivita právních předpisů v komunitárním právu : s přihlédnutím k právu českému, německému a francouzskému / David Petrlík. -- Praha : Linde, 2005. -- 131 s. ; 21 cm

Č.záznamu: 002190005]
Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie / Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek. -- V Praze : C.H. Beck, 2011. -- xxvii, 606 s. ; 23 cm

[Č.záznamu: 002181655]
Ústavní soud ČSFR : sbírka usnesení a nálezů. -- [2., redigované vyd.]. -- Praha : Linde, 2011. -- 104 s. ; 21 cm

[Č.záznamu: 001990883]
Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech / sestavili Přemysl Polák a Helena Hýblová. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. -- 97 s. ; 24 cm

Č.záznamu: 001642865]
Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem / sestavil Viktor Vaške. -- Praha : ASPI, 2006. -- 127 s. ; 24 cm

[Č.záznamu: 002133115]
Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru / sestavil Jiří Doležílek. -- 2., aktualiz. a rozš. vyd.. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. -- 356 s. ; 24 cm

[Č.záznamu: 001657372]
Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu / sestavil Viktor Vaške. -- Praha : ASPI, 2006. -- 347 s. ; 24 cm

Komplexní systém právních informací rovněž  naleznete  v Automatizovaném systému právních informací - ASPI, který zahrnuje soubor všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES/EU, https://www.wolterskluwer.cz/.

                         

Doporučené odkazy :
https://www.dobre-knihy.cz/nakladatelstvi/aspi.html
https://www.alescenek.cz/katalog/3/pravnicka-literatura/

https://www.databazeknih.cz/nakladatelstvi/linde-921
  

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2017 09:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu