Platební morálka

Text dotazu

Dobrý den,
sháním literaturu na téma "Platební morálka". Nemůžu se dopátrat ničeho o tomto tématu v knižní podobě.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,
k tématu platební morálky jsme bohužel také nenašli knihu, která by se zabývala výhradně tímto tématem. Zbývající možností je tak projít knihy, které obsahují kapitolu věnující se platební morálce (viz přehled literatury níže), příp. se zaměřit na knihy, které se tématem financí zabývají obecněji, zda by se v nich nevyskytly zmínky také o platební morálce.
Standardně jsou pro dohledání publikací (především knih) využívány následující zdroje:
* online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB) - www.jib.cz  

Uvádíme Vám publikace, ve kterých se platební morálka vyskytuje v obsahu knih (u novějších publikací dostupných v NK ČR byly naskenované obsahy, tady u části dokumentů je možné vyhledávat podle obsahu):          
* Lukáš, Zdeněk, ed. a kol. Konkurenceschopnost českých a slovenských podniků v podmínkách rozšířené EU: sborník ze 6. ročníku mezinárodní konference Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. Praha: Oeconomica, 2006. 268 s. ISBN 80-245-1056-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200611/contents/nkc20061685903_1.pdf   
* Dubská, Drahomíra. Podnikatelské prostředí a ekonomický růst České republiky. Praha: Český statistický úřad, 2010. 39 s. Souborné informace. Analýzy. ISBN 978-80-250-2014-2.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20102121068_1.pdf
* Suchánková, Teresa. Podnikatelská etika a platební morálka v kontextu s kulturou jednotlivých národů. Praha, 2010. Vedoucí práce Miroslava Zamykalová.
Pozn.: bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická

Další tituly by bylo nutné dohledávat pouze podle obecnějšího tématu, tedy např. již uvedené finance, ekonomika, apod., dále např. ekonomické a finanční výkladové slovníky, atd. V knihách je poté nutné listovat a hledat, zda se zde uvedený výraz v nějaké souvislosti nevyskytuje, což už bohužel není v časových možnostech služby Ptejte se knihovny. Ovšem můžete tyto publikace dohledat ve výše zmíněných katalozích, které jsou volně dostupné. Pokud jste studentkou vysoké školy, doporučujeme Vám nejdříve nahlédnout do katalogu knihovny školy. Knihovna by měla mít ve svém fondu publikace související se studovanými obory a Vy zároveň snadný přístup k literatuře.

Pokud nepotřebujete výhradně knižní tituly, můžete také využít článkové databáze, kde také naleznete informace, i když již více zaměřené např. na platební morálku dané země.  Pro dohledání článků můžete využít volně dostupný katalog článků ANL - články v českých novinách, časopisech a sbornících, kde naleznete např.:
* Vyhlídky platební morálky. Kapitál, 2008, 12, s. 33. ISSN 1211-748X.
* Klimeš, Ivo a Stoupová, Lýdia. Výchova k platební morálce začíná prevencí. Moderní obec, 2007, 13(9), s. 12. ISSN 1211-0507.

Kromě toho pro dohledání českých článků, nyní již s plnými texty, můžete využít databáze společnosti Newton Media. Databáze jsou ovšem licencované, tedy je nutné, aby knihovna, kterou navštěvujete, měla přístup k těmto zdrojům. Prvním zdrojem je Anopress (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#anopress) a druhým databáze Newton Media (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ceske_clanky.htm, přístup do 31.12.2012). Příkladem vybíráme články:
* Varování expertů: v Evropě se kazí platební morálka. Profit. 19.11.2012, s. 4. ISSN
* Zámečník, Petr. Platební morálka v Česku: jsme stále východní Evropa. Moderní řízení. 26.10.2012, s. 34. ISSN
* Radačičová, Simone. Řekové mají nejhoprší platební morálku  v celé Evropské unii.  Hospodářské noviny. 31.5.2012, s. 18. ISSN

Velmi užitečné by pro Vás mohly být licencované článkové online databáze, ve kterých lze nalézt aktuální články z odborných zahraničních periodik. Pro představu o těchto zdrojích se můžete podívat na seznam licencovaných zdrojů, které nabízí NK ČR pro své registrované uživatele, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 . Doporučujeme Vám zeptat se v knihovně školy, kterou studujete/v jiné knihovně, v níž jste uživatelkou, na dostupnost a možnost využití těchto licencovaných zdrojů, které obsahují mnohdy velmi cenné články.

Dále je možné čerpat informace také z volně dostupných zdrojů na internetu, zde je ovšem třeba dbát na důkladnější posouzení zdroje z hlediska jeho důvěryhodnosti. Užitečné by pro Vás mohly být následující odkazy:
* http://www.soliditet.cz/poskytovana-reseni/financni-kreditni-informace/platebni-moralka/
* http://www.bpx.cz/platebni-informace-moralka/
* užitečné by pro Vás také mohly být informace o sdružení SOLUS (https://www.solus.cz/) - SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob. Cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od svého založení (tj. od roku 1999) snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

S dotazem se také můžete obrátit na knihovnu Vysoké školy ekonomické (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/vysoka-skola-ekonomicka-centrum-informacnich-a-knihovnickych-sluzeb/) či na knihovnu Vysoké školy finanční a správní (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/vysoka-skola-financni-a-spravni/), které jsou taktéž zapojeny do služby Ptejte se knihovny.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.01.2013 10:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu