Plat lesníků mezi rokem 1918 - 1938

Text dotazu

Jaký byl průměrný plat zaměstnanců v oboru lesního hospodářství

Odpověď

děkujeme za Váš dotaz. Protože nebylo specifikováno, zda se jedná o průměrný plat v lesnictví nebo o konkrétní plat lesmistra, polesného nebo lesního dělníka (a v jakém lese - zda v obecním, církevním, soukromém), hledala jsem v naší knihovně obecné statistiky. Bohužel statistické ročenky, které máme v knihovně k dispozici, uvádějí čísla až od roku 1945. Zaměřila jsem se tedy na monografie a články. Pokud se týká konkrétních čísel, našla jsem pouze informace o platech lesních dělníků: Landa, M.: Vývoj lesního dělnictva v českých zemích v letech 1918 - 1938, Lesnictví, 29, 1983 (2), s. 153 - 168. Tam stojí, že od roku 1920 mzdy pro dělníky v lese nad 18 let činily od 2,25 do 3,20 Kč za h, pro ženy a mladistvé do 18 let 1,80 - 2 Kč za h. 

Bluďovský a kolektiv v knize Lesní hospodářství v České republice (LČR, 1998) píše: "V předválečné Československé republice snižovala ekonomickou náročnost lesní výroby poměrně značně rozšířená naturální forma úhrady za provádění lesních prací. Zejména nákladovost pěstebních prací byla v důsledku vysokého podílu naturální úhrady minimální. Dokonce i v odměňování technického personálu hrály naturální požitky významnou úlohu. Dělnické mzdy a platy technických pracovníků patřily k nejnižším..."

Pokud chcete konkrétní čísla, nezbývá mi, než Vás odkázat na Národní knihovnu, která má ve svém fondu statistické ročenky a věstníky z první republiky. 

 

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

07.04.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu