písmo v knize

Text dotazu

Dobrý den, rád bych se zeptal jaký typ písma/jaký
font ve Wordu použít pro psaní knihy. Zároveň jakou velikost, jaké řádkování
a podobně. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k Vášemu dotazu jsme nalezli následující informace a odkazy :

normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer) [1][2] (někdy je mylně používáno úhozů), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Normostrana se tradičně užívá například v oblasti překladatelství či publicistiky: překladatel si účtuje cenu podle délky překladu, novinář dostane zadání na článek o určitém počtu normostran, student musí odevzdat odbornou práci o délce stanovené počtem normostran atp. Též výše honoráře za napsaný článek se stanovuje za normostranu. Překladatelé někdy účtují cenu podle počtu normostran výsledného překladu, nikoliv podle počtu stran originálu.

Před nástupem počítačů se počet normostran počítal podle počtu řádků a znaků na řádce psacího stroje.

U elektronicky zpracovávaných textů lze ovšem počet normostran získat mnohem jednodušeji zobrazením počtu znaků celého textu včetně mezer a jejich vydělením číslem 1 800. Např. v populární aplikaci Microsoft Word jde o položku Počet znaků (včetně mezer) v menu Nástroje, ve verzi MS Word 2010 jde o položku Počet slov v kartě Revize, (totéž platí pro aplikaci OpenOffice.org Writer), v programu Pages z kancelářského balíku Apple iWork je tato informace dostupná v Inspektoru v sekci Dokument v podsekci Informace a v systému LaTeX pro sazbu textů tuto funkci vykonává balíček stdpage.

zdroj :

http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana

http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word

http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writer

http://www.aback.cz/index.php?typ=BCA&showid=45

Pravidla pro úpravu písemností zpracovaných textovými editory stanovuje Česká technická norma - ČSN 01 6910, tzn. stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

určuje způsob psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek a čísel, stanoví postupy při zvýrazňování a členění textů a zásady formálního uspořádání textového sloupce. Další část normy obsahuje požadavky na psaní adres určených příjemcům v České republice i v zahraničí a podává návod pro úpravu obchodních a úředních dopisů, e-mailů a pro vypracování tabulek, http://www.technickenormy.cz/csn-01-6910-uprava-pisemnosti-zpracovanych-textovymi-editory/.

http://www.gymmost.cz/scio/csn-01-6910.pdf

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografick%C3%A9_rady

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vzhled_a_styl

http://cs.wikibooks.org/wiki/Wikiknihy:Jak_za%C4%8D%C3%ADt_ps%C3%A1t_knihu

http://www.ovsem.net/knihy/vydejte-si-svou-vlastni-tistenou-knihu/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.10.2011 13:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu