Píseň Šly panenky silnicí

Text dotazu

Dobry den moji mili kolegove, mam velikou prosbu.
Potrebovala bych overit autora pisne Sly panenky silnici. Mohl by to byt
hudebni skladatel Emil Stolc nebo hudebni skladatel F. Preisler nebo nekdo
uplne jiny?

Odpověď

Dobrý den,

omlouvám se za opožděnou odpověď. Domíváme se, že písnička Šly panenky silnicí (http://www.youtube.com/watch?v=WZjwzSsOpDk) patří mezi lidové písně, i když samozřejmě existuje řada jejích úprav (např. J.Masaryk nebo J.Krček). Jako lidovou píseň ji uvádí i Bibliografický přehled českých národních písní od Čeňka Zíbrta z roku 1895. Zíbrt zde zmiňuje několik možných textových variant (např. Šly panenky silnicí, potkaly je myslivci; Šly panenky silnicí, potkaly je chasníci; Šly děvčátka silnicí; Šly děvčátka k silnici), u každé je pak doplněn pramen, ať již tištěný nebo rukopisný, v němž je píseň obsažena. 

Nápěvy k české lidové písničce "Šly panenky silnicí" uvádí K.J.Erben, nápěv k moravské lidové písničce "Šly děvčátka silnicí" (písnička se jmenuje
Vyvolená) pak F.Sušil:
* ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. V Praze :
nákladem vydavatelovým, 1862. s. 163. Kniha je volně dostupná na Google Books (http://books.google.com/books?id=sEfaAAAAMAAJ&hl=cs&pg=PP7#v=onepage&q=&f=f
alse) a digitální knihovně Kramerius
(http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10129980).
* SUŠIL, František. Moravské národní písně. 5.vyd. Brno, 1853-1859. s. 307.
Kniha je volně dostupná v elektronické knihovně Národního ústavu lidové kultury (http://tyfoza.no-ip.com/pisne/susil/), písně lze hledat i podle začátků textu (tj. Šly děvčátka silnicí), nápěv písně je možné si i přehrát, odkaz pro spuštění nahrávky je uveden na stránkou, tato písnička má nápěv č.
891. Kniha je též volně dostupná na Google Books (http://books.google.com/books?id=CtTGAAAAMAAJ&hl=cs&source=gbs_ViewAPI).


Pod názvem "Šly panenky silnicí", případně "Šly panenky" složil pochod i Emil Štolc (1888-1940), ve fondu NK ČR je v úpravách pro dechovový a smyčcový orchestr, ve všech případech jde o rozpis partů pro jednotlivé
nástroje:
* ŠTOLC, Emil. Sletový (Šly panenky silnicí); Národní (Ó Velvary) : dva populární pochody. Praha : E.Štolc, 1936. 14 listů. Úprava pro smyčcový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky; Dítě vlasti. Praha : E.Štolc, 1931. 20 listů.
Úprava pro dechový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky silnicí : pochod; Dítě vlasti : pochod. Praha :
Melodion, E.Štolc, [1946]. 25 listů. Úprava pro dechový orchestr.
* ŠTOLC, Emil. Šly panenky : pochod; Praktikus : pochod. Praha : SNKLHU, 1958. 24 listů. Úprava pro dechový orchestr.
Podařilo se nám na internetu nalézt pouze jednu nahrávku tohoto pochodu E.Štolce (http://www.kud-marezige.si/multimedia.php?page=3&show=audio), i když se zdá, že jde u dechových orchestrů stále o velmi populární skladbu. V druhé části je jasně slyšet motiv české lidové písně. Nahrávky tohoto pochodu jsou v několika variantách i ve fondu NK ČR, bohužel příslušná CD nemáme momentálně k dispozici. Štolc pravděpodobně vycházel z české lidové písně, podrobnosti  o vzniku jeho pochodu a případné inspiraci se nám však nepodařilo nalézt, pokud byste měla zájem, obraťte se s tímto dotazem přímo na Hudební oddělení NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_oh_stud1.htm).


František Preisler (1915-1983,
http://ct.upce.cz/ctrebova/osobnost/preislef.html) byl autorem hudby k operetě nazvané "Šly panenky silnicí". Opereta měla premiéru 25.9.1936 v divadle v paláci Akropolis na Žižkově, podle oznámení v dobovém tisku se hrála minimálně i na začátku října 1936. Ve fondu NK ČR je dostupné pouze libreto této operety, podle poznámky v knize byl hudební materiál dodáván na vyžádání. Opereta se odehrává na železniční zastávce Dříny nad Bublankou, na zámku a v horách. Podle poznámky k 1.obrazu při zdvižení opony hraje hudba předehru s motivem písničky "Šly panenky silnicí".
Hudební doprovod k operetě jsme bohužel ve fondu NK ČR nenalezli, je možné, že je stále v držení rodiny Františka Preislera. Synem skladatele je režisér mgr. František Preisler působící v České Třebové (http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1,
http://www.muzikus.cz/muzikontakt-data/preisler-frantisek-doc-mgr~9713/?kat=
9.9.1, http://www.ceska-trebova.cz/vismo/o_osoba.asp?id_org=2175&id_o=1148).

použité zdroje:
* ZÍBRT, Čeněk. Bibliografický přehled českých národních písní. V Praze :
Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1895. 326 s. Kniha je volně dostupná v digitální knihovně Kramerius - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/20875043. Přehled pramenů, které uvádějí píseň Šly panenky silnicí, je na str. 270. 
* ŠULC, Miroslav. Česká operetní kronika 1863-1948 : vyprávění a fakta.
Praha : Divadelní ústav, 2002. 503 s. ISBN 80-7008-121-X.
* VILSKÝ, B.; PREISLER, F. Šly panenky silnicí : veselá opereta o 3j.
Libreto a zpěvní texty napsal B.Vilský; hudbu složil F.Preisler. Prague :
Thalia, 1937. 127 s.
* Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek druhý, M-Ž. Praha
: Státní hudební vydavatelství, 1965. s. 740.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.03.2010 12:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu