Pilotní šetření, předvýzkum

Text dotazu

Dobry den,

obracím se na Vás se svým dotazem ohledně dotazníkového šetření.

Chtěla bych vědět, jaký je rozdíl mezi pilotním šetřením a předvýzkumem, pokud tam tedy nějaký je...

Odpověď

Níže je uvedena odpověď na vaši otázku. Další informace najdete v uvedených tištěných a internetových pramenech.

Pilotní šetření, pilotní studie, pilotáž

 

Pilotní studie je prováděna na malé skupině vybrané z populace, kterou hodláme studovat. Technika tohoto kroku se podstatně liší od techniky, kterou hodláme použít ve vlastním výzkumu; nejčastěji používáme kvalitativní postupy (např. nestandardizovaný rozhovor). Cílem pilotní studie je zjistit zda informace, kterou  požadujeme v naší populaci vůbec  existuje.

Pokud nemáme opravdu hlubokou znalost o cílové populaci, je pilotní studie velmi důležitá.

Pilotní studie bývá velmi často opomíjena, a to i v případech, kdy je to riskantní, většinou z důvodu úspor času a peněz. Tyto úspory mohou být zaplaceny pochybnou validitou výsledků a vyústit ve výzkumnou akci, která je stejně nevalidní.

Předvýzkum

 

Je opět prováděn na malém vzorku naší cílové populace; vzorek je větší než u pilotní studie. Předvýzkum je testem nástrojů, které ve výzkumu hodláme použít. Cílem je obvykle otestovat srozumitelnost a jednoznačnost otázek.

Zatímco opomenutí pilotní studie nás, v některých případech, nemusí vytrestat vážným zkreslením, opomenutí předvýzkumu je nesmírně riskantní. Předvýzkum by měl výt součástí každé výzkumné akce.

                                                  In: Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum 2000. ISBN 80-246-0139-7

Další literatura:

Surynek, Alois: Základy sociologického výzkumu. Praha,  Management Press 2001. ISBN 80-7261-038-4

Geist, Bohumil: Sociologický slovník. Praha, Victoria Publishing 1992. ISBN 80-85605-28-7.

Internetové zdroje:

http://www.czp.cuni.cz/ekonomie/Letskola/urban_priprava_dotazniku.pdf

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SyFt-MiqfeYJ:www.richardjung.cz/1.Etapy_prace_na_vyzkumu.ppt+p%C5%99edv%C3%BDzkum&cd=36&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ddo1q-iq0hIJ:files.zsv.webnode.cz/200000002-2380125731/Sociologick%C3%BD%2520v%C3%BDzkum.ppt+p%C5%99edv%C3%BDzkum&cd=45&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

09.04.2010 11:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu