Piaristický areál v Litomyšli

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych poprosit o nějaké bližší informace z dějin piaristického objektu (kolej, kostel, bývalé gymnázium) v Litomyšli. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, nový školský řád piaristů uvedla v roce 1640 do Litomyšle Frebonie z Pernštejna, poslední příslušnice významného rodu. Učinila tak proto, aby podpořila protireformaci, její čin podpořil kardinál Arnošt Harrach, byl však proti vůli vládních činitelů. Frebonie zřídila nadaci ve výši 1595 zlatých pro 12 členů, řeholníci přišli do Litomyšle z Lipníka na Bečvou. V roce 1683 byla fundace zvýšena pro 15 členů a následně pro 20. Základní kámen  k výstavbě nové koleje byl položen 30.5.1641, pro objekt byl vybrán vyvýšený prostor na pahorku v blízkosti hlavní silnice.

Piaristická kolej s kostelem Panny Marie, později Nalezení sv. Kříže (na jižní straně náměstí před zámkem) byla založena na místě 4 vyhořelých domů Nového města. Plány vypracoval nejmenovaný piaristický stavitel z Mikulova, fundátorka však  novým projektem pověřila pražského stavebníka Š.Vlacha. R.1643 bylo podle Šimonova projektu dokončeno jedno křídlo koleje, stavěné od roku 1641. R.1676 piaristé vykoupili druhý dům zámeckého hejtmana (první již r.1667) a v letech 1677-85 kolej rozšírili k východu podle původního záměru. R.1714 byl získán další pozemek a začala stavba nového kostela po zábadní straně koleje. Stavba chrámu probíhala podle projektu G.B.Alliprandiho, stavbu chrámu dokončil František Maxmilián Kaňka, starý kostel se školou byl zbořen v roce 1716. Chrámová krypta se stala hrobkou Trautmannsdorfů a později Valdštejnů-Vartemberků. Roku 1735 vyhořela pravá věž, která byla nejprve jen provizorně a teprve roku 1763 definitivně opravena. R. 1775 vyhořel celý kostel, opraven byl do roku 1777. Další opravy následovaly v letech 1816-19 (po požáru v r. 1814), 1892, 1094, 1903.
Kolej byla zrušena v roce 1950. Další informace najdete i na stránkách Litomyšle - http://www.litomysl.cz/php/index/index.php?co=historie&id=1101905673682.

Piaristické gymnázium (severozápadně od piaristického kostela, na západní straně náměstí před zámkem, od roku 1923 muzeum) je barokní stavbou z let 1715-20 postavenou podle plánu G.B.Alliprandiho jako náhrada za starší piaristickou školu stávající původně na místě nového chrámu. V letech 1735 a 1742 bylo poškozeno požárem, oprava proběhla v roce 1744. V roce 1798 byla stržena průčelní věž a nahrazena novou. R. 1814 budova vyhořena, roku 1815 byla přestavěna, r. 1826 pak byla postavena nová věž. V roce 1874 bylo gymnázium postátněno.

V poslední čtvrtině 17.století vznikl též filozofický ústav, který připravoval žáky na studium na tzv. vyšších univerzitních fakultách. Pokud by Vás zajímalo pozadí vzniku piaristických budov v Litomyšli, doporučili bychom Vám především knihu "Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631-1950".

použitá literatura:
* KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě  ve Slezsku. III.díl, Kolín-Miro. Praha : Nakladatelství Libri, 1998. s. 562-563. ISBN 80-85983-15-X.
* Litomyšl : průvodce městem. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2002. s. 10, 12, 47-50. ISBN 80-7185-375-5.
* ZEMEK, Metoděj; BOMBERA, Jan; FILIP, Aleš. Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631-1950. Prievidza : Scholae Piae, 1992.  s. 43-47. ISBN 80-85716-02-X.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.09.2009 12:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu