Phillipsovy křivky

Text dotazu

V příštím roce budu zpracovávat Diplomovou práci na téma Phillipsovy
křivky, ekonomická teorie a realita v ČR. Chtěla bych Vás touto cestou
požádat o zaslání seznamu literatury, související s tímto tématem.
Děkuji!

Odpověď

Posílám seznam možné literatury k tematu vaší práce, další dokumenty lze

vyhledávat v Souborném katalogu VŠE na adrese http://library.vse.cz,

protřednictvím jednotné informační brány http://www.jib.cz. Použít lze také

předplacené databáze článků z odborných časopisů (pokud jste student VŠE),

závěrečné práce nejsou volně dostupné.

 

Literatura:

Franta, Michal: Inflation persistence in new EU member states : is it

different than in the euro area members?.Praha : Czech National Bank, 2007.

ISSN 1803-2397.

Friedman, Milton: Inflation and unemployment : the new dimension of

politics. London : Institute of Economic Affairs, 1977.

Anděl, J.: Statistické metody. Praha, Matfyzpress 2007.

Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck 2005.

Holman, R.: Makroekonomie: středně pokročilý kurz. C.H. Beck 2004.

Hušek, R. - Pelikán, J.: Aplikovaná ekonometrie. Teorie a praxe. Praha,

Professional Publishing 2003.

Hušek, R.: Ekonometrická analýza. Praha, Oeconomica 2007.

Kadeřábková, B.: Úvod do makroekonomie . Neoklasický přístup. Praha, C. H.

Beck 2003.

Mach, M.: Makroekonomie II. Pro magisterské studium. Slaný, Melandrium

2001.

Soukup, J. a kol.: Makroekonomie - moderní přístup. Praha, Management Press

2007.

Pavelka, T.: Makroekonomie. Slaný, Melandrium 2006

New Zealand Association of Economists: Stability and inflation : a volume

of essays to honour the memory of A.W.H. Phillips. Chichester : John Wiley,

c1978.

Friedman, M.: Monetaris Economics. Oxford, Blackwell 1991.

Internetové odkazy:

http://web.fame.utb.cz/cs/docs/Steker.pdf?PHPSESSID=75766b3e67e77a358c1d0fde3d9694ee

http://is.muni.cz/th/53623/pravf_m/kotlan_DP.pdf

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32390/1/CL638.pdf

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/NAIRU_a_prirozena_mira_nezamestnanosti_CZ_pdf.pdf

http://www.finance-management.cz/065textyVypis.php?IdTxtPass=6

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=15&typ=1&val=7559&ids=199

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home

http://www.cnb.cz/cs/index.html

 

Závěrečné práce (elektronický zdroj, není volně dostupný):

Ageyeva, Anna: Analyse of inflation's development in the Czech Republic.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky

a statistiky, 2009.

Hladík, Ondřej: Teorie Phillipsovy křivky a její využití ve vybraných

zemích EU. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze.

Národohospodářská fakulta, 2010.

Foltýn, Ondřej: Phillipsova křivka. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola

ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2010.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

14.06.2011 11:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu