Pfarrer Simon an den Pfarrer Jan in Deutschbrod

Text dotazu

Dotaz na dostupnost následujících svazků: IQ 27

Odpověď

Dobrý den, děkuji Vám za upřesňující email, velmi nám pomohl.

Zjistili jsme, že hledané dílo: Pfarrer Simon an den Pfarrer Jan in Deutschbrod. Habr u Vilémova, (zwischen 26. Februar und 11. April 1528). Praha, Bibliotheca Ordinis Crucigerorum cum rubea stella, I Q 27 (4°, 16.Jh., verschollen) kdysi mělo být součástí rukopisu Q 27 knihovny kláštera křížovnického v Praze. Jedná se o několik dopisů mezi dvěma kněžími, pro bližší představu doplňujeme tento úryvek:

" Listy, současně opsané mezi latinskými a českými náboženskými traktáty v rukopise Q 27 knihovny kláštera křížovnického v Praze, podávají nám všeho toho doklady a nové zprávy, jak někteří kněží utrakvističtí přešli do tábora luteranismu, a jaký zase budila nová reformace tu a tam odpor v českém národě. Dvě dosud neznámé nám postavy utkali se v polemickém zápasu pro různé smýšlení o víře. Kněz Jan farář Německobrodský vymítil vedle učení Lutherova velmi záhy všechny ceremonie z kostela a oddal se cele novému náboženství; a Šimon farář Haberský, zase jako věrný obránce staré české víry, potíral a rád by i zahladil Luthera i všechny jeho zastánce jako úhlavní nepřátele. ... Prvních sedm dopisů zde na veřejnost podávaných jest vzájemná korespondence mezi právě dotčenými dvěma kališnickými kněžími, starokališnickým Šimonem a lutherasinujícím Janem. Historickými zprávami nad tyto dopisy vyniká list osmý a poslední, kterýž pochází též od kněze Šimona, ale adresován byl osobě třetí, jakémus sousedovi v městečku Vilémově, nemnoho odlehlém od městečka Habru v Čáslavsku. ..."

Jak najdete v odpovědi této služby

(ervenou-hvezdou

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/knihovna-radu-krizovniku-s-cervenou-hvezdouhttp://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_studovna2.htm). Bohužel Vámi hledaný titul se zde nenachází (Katalog SST Databáze starých tisků a map NK ČR (1501-1800) na adrese http://sigma.nkp.cz/F/, naskenovaný katalog KATIF/ Generální katalog I. na adrese http://katif.nkp.cz/Katalogy.aspx?katkey=010GK1).http://sigma.nkp.cz/F/ , pro zjištění dostupnosti v ostatních českých využijte Souborný katalok ČR na téže adrese.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2009 12:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu