Petr Vaňous, Urbář 1580

Text dotazu

údajně v Urbáři z roku 1580 v obci Hlynney /Hlinné/
- panství opočenském je zapsán Petr Vaňous dotaz zní, zda jsou zapsána
podrobněji nějaká data o narození, svatbě, úmrtí petra, jeho manželky, dětí,
či sourozenců a nebo nějaké jiné vodítko k tomuto jménu děkuji

Odpověď

Dobrý den,
urbář z druhé poloviny 16.století - panství Opočno vlastní Státní oblastní archiv z Zámrsku (fond: Vs Opočno - v colloredovském rodinném archivu sign.
Fach 12). Informace, které žádáte, tedy můžete obdržet pouze zde. Dle ukázky z urbáře uveřejněné v "Soupisu východočeských urbářů" soudíme, že více informací, než je uvedeno v Doberské ročence (http://www.obecdobre.cz/file.php?nid=914&oid=63551), urbář o jednotlivých poddaných neuvádí. Další zpřesňující údaje se v urbářích v zápisu o poddaném zpravidla neuváděly. Jednalo se o soupis platů, dávek a povinností vůči vrchnosti pro konkrétní obec či poddanskou usedlost. Dle výše zmíněného zdroje (Soupis východočeských urbářů) urbář z 2.poloviny 16.století
obsahuje: "soupis poddaných, výměra v starých mírách, případně neurčitě, úroční platy svatojiřský a svatohavelský, naturální dávky (slepice, vejce, pšenice, žito, oves, ječmen), roboty (orné, vožení sena, ženné, pletí lnu, rytí řepy, trhání konopí) převedeny vesměs na peníze; na konci jednotlivých lokalit sumáře, za nimi pasáže týkající se kostelního podací, robot apod.; u měst pak šos, platy z mastných krámů, řemesel, valch, cla, vaření piva, šenku vína"

Údaje, které hledáte, byly později evidovány v matrikách.

Více informací o matrikách naleznete na stránkách:
* http://www.genea.cz/informace/badani-v-archivu/matriky/
* http://www.genea.cz/informace/rady-do-zacatku/matriky/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.02.2010 10:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu