Pěstounská péče

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mne, jestli byly v posledních letech uskutečněny nějaké výzkumy o pěstounských rodinách, především o jejich problémech nebo službách, které pěstounské rodiny využívají. Sama jsem objevila výzkum o.s. Rozum a cit (Pěstouni mají právo na služby - r. 2007).

Odpověď

Dobrý den, informace o výzkumech pěstounských rodin byste mohla nalézt v následujících
zdrojích:
Z elektronického katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

* SOBOTKOVÁ, Irena. Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. 142 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-86552-62-4 (brož.) : neprodejné
 * pěstounská péče * psychologie rodiny * výzkumné zprávy

Na internetu, zejména ze stránek občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám ISIS (http://isis.unas.cz/):

* PAZLAROVÁ, H., MATOUŠEK, O. Analýza dostupnosti a kvality sociálních služeb pro rodiny biologické i náhradní ve vybraných krajích ČR. In Proměny klienta služeb sociální práce, Hradec Králové, Gaudeamus, 2006. s.225-233. ISBN 80-7041-716-1.

* KOLUCHOVÁ, J.: Z výsledků dlouhodobých výzkumů pěstounských rodin.
Pediatrie pro praxi, 4, 2003, 3, 118-120. Dostupný z: http://www.solen.cz/pdfs/ped/2003/03/02.pdf

* SOBOTKOVÁ, Irena. Výzkum funkčnosti velkých pěstounských rodin. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Psychologica 30. Varia Psychologica. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. ISBN 80-7067-327-3. [Vol.] 5, S. 7-33.

* SOBOTKOVÁ, I.: Výzkum rodinné resilience - studie pěstounských rodin. In: Plaňava, I., Pilát, M. (Eds.), Děti, mládež a rodiny v období transformace (129-134). Brno, Barrister Principal 2002

* SOBOTKOVÁ, I.: Terénní výzkum pěstounských rodin. AUPO, 2003, Psychologica 33, 7-35.

* SOBOTKOVÁ, I.: Výzkum pěstounských rodin - co ukázaly rozhovory. Náhradní rodinná péče, 6, 2003, 2, 28-31.

Z článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících
(http://sigma.nkp.cz/cze/anl):

* VÁVROVÁ, Eva. Jaké poznatky přineslo šetření v pěstounských rodinách? In:
Liberecký den. -- Roč. 3, č. 66 (19950318), s. 8
 * Česká Lípa (Česko : okres) * Liberec, okres * Jablonec nad Nisou, okres
 * děti * bezprizorné děti * pěstounská péče * adopce * výzkumné programy * l. 1973-1993 * statistiky

* VÁVROVÁ, Eva. Rozsáhlé psychosociální šetření : Garantem projektu Koordinační rada pro Mezinárodní rok rodiny. In: Liberecký den. -- Roč. 2, č. 34 (19940210), s.8
 * COO PROGRAM V.O.S. * Liberec * pěstouni * děti * rodiny * poradny * adopce

Z katalogu Národní pedagogické knihovny Komenského (http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php):

* Z výsledků dvacetiletého výzkumu dětí v pěstounské péči / Jarmila Koluchová ; [Red.] Dana Nováková. In: Sborník ze 4.konference o náhradní rodinné péči CZ, Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 1992. S. 26-29.

Anotace: Některé výsledky dvacetiletého výzkumu v okrese Olomouc. Problémové okruhy výzkumu: náprava deprivace u dětí sociálně izolovaných a týraných umístěním v náhradní rodině ; diagnostika deprivovaných dětí ; zbavování rodičovských práv. Hodnocení výzkumu: získání nových poznatků o psychické deprivaci a o léčebných a výchovných možnostech náhradní rodiny. 

Občanské sdružení Rozum a Cit také v roce 2008 uskutečnilo projekt "Doprovázení pěstounských rodin", který plynule navázal na předchozí projekt "Pěstouni mají právo na služby." Výsledky tohoto projektu jsou rovněž zčásti založeny na průzkumu mezi náhradními rodinami.

Bližsí informace na:
http://www.icm.cz/projekt-doprovazeni-pestounskych-rodin-zavadeni-noveho-typu-sluz , http://www.rozumacit.cz/novinky.html (v dolní části stránky). 

Více informací by Vám ještě mohly poskytnout knihovny zaměřené na obor sociálních věd, např. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích
(http://knihovna.jinonice.cuni.cz/) nebo Knihovna Fakulty sociálních věd UK (http://knihovna.fsv.cuni.cz/).

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.11.2009 12:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu