Perlička dítek Božích

Text dotazu

chcela by som vediet co je Perlicka ditek Bozich.(zaner, forma,
rozsah,vznik, vydania, ...) kto je jej autorom? nasla som, ze je to Daniel
Sinapius- Horcicka, no Knihopis uvadza ze je to Palma Sixt Mocidlansky? ako
je to teda s tymto dielom?

Odpověď

Dobrý den,

dílo "Perlička dítek božích" je sbírka modliteb, jejímž původním autorem byl opravdu Sixt Palma Močidlanský. Daniel Sinapius Hořčička dílo upravil, rozšířil a znovu vydal v letech 1683 (někdy se uvádí 1684) a 1701 (viz RIEGER, Fr. L. Slovník naučný. Díl třetí, F-Chyžice. V Praze, 1863).

Rozdíly jsou patrné i z úplných názvů (resp. podnázvů) děl jednotlivých

autorů:

Sixt Palma Močidlanský:

[Sixta Palmy Močidlanského] Perlička Djtek Božjch, totiž Modlitby nábožné na

12 Pereľ: 12. Czľánků Wjry Křestianské složené od Syxta Palmy. 1693.

Daniel Sinapius:

Perlička Dijtek Božijch A neb Pokladnice Duchownj rozličné drahé Perly a Kljnoty w sobě obsahugjcy. Z Pětj častek S. Katechyzmuse sľožena stránkami obnowéná, a k wzděľanj w wjře a pobožnosti na swětľo wydaná od Daniela Synapiuse někdy Sľowa Božjho w Cýrkwy Sľowenské Lewočské Kazatele. W Lewocži, nákladem Samuele Brewera, 1683.

Využili jsme záznamů z databáze Knihopis Digital, odkud můžete získat přehled o počtu vydání díla.

Uvádíme prameny, které výše uvedené informace potvrzují:

* Daniel Sinapius Horčička (1640-1688)

Jeho literárne je rozsiahle a patrí do neho príležitostná poézia, náboženská lyrika, náboženská próza, školské di-vadelné hry, prekladateľské a editorské práce. Modlitebná knižka Zahradka dušičky pobožné (Hortulus animae piae,

1676) obsahuje prozaické i básnické texty. Perlička dítek božích (1683), je úpravou a rozšírením rovno-mennej knižky od českého autora Sixta Palmu Močidlanského (1663) a obsahuje katechizmus i modlitby.

http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksllv/dokumenty_kako

sova/zo_starsej_slovenskej_literatury_antologia.doc

* JIREČEK, J. Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. Věku (Dějiny literatury české. Díl I. Slovník životopisný a knihoslovný). Sv. 1, A-L. V Praze 1875.

"Perlička dítech božích. V Levoči 1684, 1701. Prvotně sepsána od Sixta Palmy."

* ROSENBAUM, J. a kol. Encyklopédia slovenských spisovateľov. 2. zv. P-Ž.

Bratislava, 1984.

"Po návrate z exilu upravil a rozšíril katechizmus od neznámeho autora (Perlička dítek božích, Levoča 1683)..."

.."Katechizmus Perlička dítek božích Sinapius vlastne tvorivo adaptoval podľa dnes neznámej predlohy, ako sa možno dozvedieť z úvodu a z poznámky pri niektorých modlitbách označených "ze starého vydání". Aj táto duchovná príručka je písaná ornamentálným barokovým štýlom a silně slovenčiacou češtinou"...

Bližší údaje uvádíme také k dílu Sixta Palmy:

* JIREČEK, J. Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. Věku (Dějiny literatury české. Díl I. Slovník životopisný a knihoslovný). Sv. 2, M-Ž. V Praze 1876.

"Perlička dítek božích - vydáno poprvé 1593 v Praze a poté velmi často"

* Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí.

Devatenáctý díl. P-Pohoř. V Praze: J.Otto, 1902.:

"Z jiných spisů starších velmi často byla otiskována sbírka modliteb, Perlička dítek Božích, týkající se dvanácti článků víry, jíž Jungmann

(IV,1966a) vyčítá asi desatero vydání v Uhrách (v stol. XVII. a XVIII.) mimo česká, ovšem přeměněná i doplněná".

Podrobný popis díla, charakteristiku jednotlivých příspěvků a zvláště Palmových modliteb sepsal Antonín Škarka, příspěvek vyšel v Českém časopise historickém, roč. 42, 1936, s. 490-501 a také samostatně jako jeho zvláštní

otisk:

* ŠKARKA, Antonín. Ze zápasů nekatolického tisku s protireformací :

(Literární a tiskařská aféra z r. 1602). V Praze : [nákladem vlastním, 1936] (Politika). 130 s. ; 8°. Zvláštní otisk z "Českého Časopisu Historického"

XLII., seš. 1-4.

- v NK ČR dostupné prezenčně v příruční knihovně studovny Oddělení rukopisů a starých tisků (u služby, signatura Gen D 0841)

Sinapius Hořčička v díle Perlička dítek božích projevuje touhu po osobitém slovenském jazyce a kulturním projevu, stejně jako přání úplného osamostatnění slovenštiny od češtiny.

Více informací o Hořčičkově díle byste mohla nalézt také v následujících

publikacích:

* Antológia staršej slovenskej literatúry / na vyd. pripr., úvod a pozn.

napís. Ján Mišianik ; edit. Eva Tkáčiková. Bratislava: Veda, 1981. 869 s. :

il., obr. příl.

* PRAŽÁK, Albert. Dějiny slovenské literatury. [Díl] 1, [Od nejstarších časů do nové doby]. Praha : Melantrich, 1950 (Středoč. tisk., n.p., záv.

06). 376, [3] s.; 24 cm.

* Literatura slovenská - počátky až osvícenství - dějiny

* ŠMATLÁK, Stanislav. Dejiny slovenskej literatúry. I, (9.-18. storočie).

Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007. 345 s. ; 24 cm. ISBN

978-80-89222-28-5 (váz.)

* Dejiny staršej slovenskej literatúry / [Autoři:] Ján Mišianik, Jozef Minárik, Milena Michalcová, Andrej Melicherčík ; Il. materiál zozbieral a zostavil Ján Mišianik. Bratislava : SAV, 1958 (Brno : Brněn. knihtisk., z.z.). 318, [2] s.; 8°.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.02.2010 10:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu