Periodikum "Linka 158"

Text dotazu

Je ve fondu Vaší knihovny uložen a přístupný veřejnosti (třeba jen k nahlédnutí) časopis, který vydávalo Ministerstvo vnitra Linka 158, ročník 1995.

Odpověď

Dobrý den,
 
bohužel naše knihovna tento časopis neodebírala. Hledala jsem proto v Souborném
katalogu ČR (www.caslin.cz) - Báze seriály, v katalogu figurují dvě periodika
s tímto názvem (u prvního periodika je rok 1995 nedostupný), citace obou a přehled
knihoven, kde časopis lze získat uvádím níže.
 
Zdroj: Souborný katalog ČR (www.caslin.cz)
 
Poznámka: časopis, jak lze vyčíst z roků odběru, je dostupný omezeně, tj. bez roku 1995
Linka 158 : v tísni i pohodě. -- [Roč. 1], č. 1 (1990)-[roč. 6], č. ? (1995). -- Praha : Vydavatelství a nakladatelství Ministerstva vnitra ČR; Odbor vydavatelství a tisku, 1990-1995. -- 6 sv. ; 29 cm ISSN 0862-6820
Ve fondu
ABA001 [NK ČR Praha]
Roky: 1992,94 -- prezenčně
OLA001 [Vědecká knihovna Olomouc] -- sign. III 302.290
Roky: 1990
Svazky: 44
 
Poznámka: u tohoto časopisu by měl být rok 1995 dostupný ve všech uvedených knihovnách viz roky odběru
Linka 158 A. -- [Roč. 1], č. 1 (1990)-[Roč. 5], č. 13 (1995). -- Praha : Vydavatelství a nakladatelství
MV ČR, 1990-1995. -- 3 sv. ; 36 cm
Ve fondu:
ABA001 [NK ČR Praha - Národní knihovna ČR] -- sign. Nc 1446
Roky: 1990-95
 ABE367 [Archiv hl. m. Prahy Praha] -- sign. 3 C 1167
Roky: 1993-95 -- 1993 č.16-26 -- prezenčně
 LIA001 [Krajská věd. knih. Liberec] -- sign. PC 547
Roky: 1991-95

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

13.04.2011 12:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu