Periodický tisk

Text dotazu

Chtěla bych se zeptat na příčinu masového rozmachu periodického tisku v 1. pol. 19. století. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

rozmach periodického tisku v 1.polovině 19.století a následně i v polovině druhé byl způsoben několika navzájem se doplňujícími faktory. Jednalo se převážně o společenské změny-nástup liberalismu, zvyšování gramotnosti obyvatel, úplné odbourání či omezení cenzury, ekonomický a technologický vývoj jakožto nedílná součást průmyslové revoluce, rozvoj obchodu a demokracie. Noviny se také rozšiřovali mimo společenskou elitu, dostávaly se k dělnické třídě. U nás se žurnalistika od 40.let 19.století začala výrazně podílet na snahách o politickou emancipaci Čech v rámci monarchie.
Toto je pouze stručný souhrn nejvýraznějších podnětů při rozvoji tisku, podrobnější informace k jednotlivým faktorům naleznete v publikacích:

Dějiny světové žurnalistiky. [Díl] 1., Celý svět je v novinách : Tisk od počátku světové žurnalistiky do nástupu imperialismu. -- 1. vyd.. -- Praha : Novinář, 1989. -- 332 s. : obr., fot., tb. ; 25 cm

Dějiny české žurnalistiky do roku 1945 : stručný přehled / Milena Beránková, Karel Malec. -- 1. vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976. -- 62 s. ; 8°

Teorie masové komunikace / Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ballová-Rokeachová ; [z angličtiny přeložili Jan Jirák a Otakar Šoltys]. -- 1. čes. vyd.. -- Praha : Karolinum, 1996. -- 363 s. ; 21 cm

Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail ; [z anglického originálu ... přeložili Jan Jirák a Marcel Kabát ; s českou předmluvou Jana Jiráka]. -- Vyd. 2.. -- Praha : Portál, 2002. -- 447 s. ; 23 cm

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.01.2008 10:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu