pentera

Text dotazu

Co je to pentéra?

Odpověď

Výraz "pentera" označuje starověkou válečnou pětiřadou veslovou loď (zdroj: Velký slovník naučný. Praha: Diderot, 1999), trošku podrobnější informace jsme nalezli na internetu na stránce
http://www.desperado.cz/view.php?cisloclanku=2005043001 , kde je popisována první Punská válka a také se zde objevují některé údaje o penterách:
"...Před Římany stála v dané situaci jediná možnost k získání celkové převahy a vítězství. Prvořadou prioritou se stalo vybudování loďstva, které by bylo schopno čelit kartáginské flotile a jež by zvrátilo i na moři poměr sil v jejich prospěch. Ve snaze dosáhnout tohoto cíle přistoupili Římané v roce 261 k výstavbě válečného loďstva, které odpovídalo soudobé helénistické vojenské technice. Šlo o těžší plavidla ve srovnání s loďmi, jichž Římané užívali do té doby. Jako vzor jim sloužila ukořistěná kartáginská "pentera"
("s pěti řadami vesel nad sebou") a na jejich výstavbě se podílela jihoitalská řecká města. Předpokládá se, že pomoc poskytovaly i Syrákúsy, které stály věrně na straně Římanů. Budování římské válečné flotily postupovalo, díky obrovskému vypětí, rychlým tempem, takže už o rok později mohl římský vojevůdce G. Duilius shromáždit v Messáně poměrně silné loďstvo..."

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.02.2008 18:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu