pěnění

Text dotazu

Dobrý den. Proč Savo (NaClO) pění po aplikaci do bakteriemi infikovaného kořenového kanálku zubu? Děkuji moc za nelehkou odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Použití chlornanu sodného (NaClO) v endodoncii je v současné době patrně rozporuplný problém. Ve většině publikací jsme našli informace, že tento výplachový prostředek patří mezi běžně používané pomůcky, oproti tomu se však lze setkat také s upozorněním, že by se dnes již neměl používat. Pokud nastíníme shrnutí z publikací, které  jsou ovšem z let 2008-2009, vesměs se všechny shodují, že chlornan sodný je standardním prostředkem pro svůj antibakteriální účinek, dobrou schopnost rozpouštění nekrotických  a vitálních tkání či neutralizaci lipopolysacharidů při čištění a výplachu kořenových kanálků.

Optimální koncentrace v zubním lékařství je kontroverzní, údaje se pohybují v rozmezí 0,5 do 5,25 % (to už mluvíme o bělidlu pro domácí použití).  Při koncentraci 1 % je dosaženo optimálního antimikrobiálního efektu, který se při dalším zvyšování koncentrace již výrazněji nemění. Zvyšuje se však schopnost rozpouštět pulpální tkáně, s čímž je spojeno riziko poškozených ostatních tkání - periapikálních či sliznice dutiny ústní. Z tohoto důvodu se se nedoporučuje používat koncentraci vyšší než 1 % bez kofferdamu.

Důvody pro vznik pěny při aplikaci chlornanu sodného do kořenového kanálku ovšem můžeme pouze odhadovat z dostupných informací v literatuře. Nejsme odborníky v oblasti lékařství ani chemie, proto bohužel nemůžeme garantovat přesnost odpovědi, ani Vám nemůžeme poskytnout detailnější popis. Chlornan je látka, která patrně při aplikaci způsobuje oxidační reakce, jejichž projevem je právě zpěnění. Při aplikaci  se rozpouští nekrotické zbytky, jako je odumřelá pulpa  a to se pravděpodobně projevuje popsanou pěnou. Tento efekt trvá tak dlouho, dokud je v roztoku dostupný volný chlor.

 

Jak jsme již psali, některé zdroje v současné době ji nedoručují využívat NAClO, jak se můžete dočíst např. http://www.glax.eu/pdf/Endodoncie_a_prace_se_systemem_ROCANAL.pdf, citujeme:

"Chlornan sodný se používá jako výplach kanálků, je toxický a nebezpečný, pokud se neutralizuje peroxidem vodíku, který je hemolytický. Vytvořená pěna postupuje v obou směrech, to znamená také do periodontální oblasti. Je popsáno mnoho případu, u nichž nastaly komplikace jako bublinové krvácení, periodontální bolest, obličejová emphysema a angioneurotický edém." ... "Již delší dobu se v praxi nepoužívají toxické a nebezpečné výplachové látky (jako např. chlornan sodný). Rovněž se již nepoužívá peroxid vodíku kvůli jeho hemolytickému působení a také kvůli jeho slabému čistícímu a antiseptickému účinku. Před permanentním plněním na konci preparece se provádí pouze jediný výplach. Nepoužívejte chlornan sodný ani okysličenou vodu."

Pokud byste potřeboval podrobnější informace, doporučujeme Vám obrátit se na Národní lékařskou knihovnu, která je také zapojena do služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/narodni-lekarska-knihovna/).

Pro studium endodoncie můžete také využít knihy, které naleznete v online katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F/, zde především online katalog Národní knihovny ČR (NKC) a Souborný katalog ČR (SKC), případně článkovou bázi ANL na téže adrese. Pro dohledání dalších titulů můžete kromě těchto uvedených obecně zaměřených katalogů využít také portál Medvik budovaný NLK (http://www.nlk.cz/medvik).

 

K odpovědi jsme použili tyto tituly:

* Stejskalová, Jitka et al. Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, C2008. xi, 235 s. Zubní lékařství. ISBN 978-80-7262-540-6.

* Peřinka, Luděk, Bartůšková, Štěpánka a Záhlavová, Eva. Základy klinické endodoncie. 2. vyd. Praha: Art D - Grafický ateliér Černý, C2009. 288 s. ISBN 978-80-903876-8-3.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200912/contents/nkc20092010078_1.pdf

* Appel, Carsten. Problémy v endodoncii: prevence, diagnostika a ošetření. Praha: Quintessenz, C2009. viii, 416 s. Quintessenz bibliothek. ISBN 978-80-86979-07-6.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200905/contents/nkc20091865531_1.pdf

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2013 13:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu