Pelíšek na Přešticku

Text dotazu

Dobrý den,mám prosbu o vyhledání jména Pelíšek na Přešticku kolem r.1700 a níž(1600).Uvedený rod žil v Příchovicích.Budu vděčná za každou odpověď

Odpověď

Dobrý den,

rejstřík k Berní rule z roku 1654 uvádí několik osob s příjmení Pelíšek. Zmíněné osoby však žily v jiných krajích, konkrétně v kraji Benešovsko a Kouřimsko.

V soupisu sedláků, chalupníků a zahradníků pro obec Příchovice uvedeném v Berní rule z roku 1654 není osoba s příjmením Pelíšek zmíněna. Mezi sedláky je ovšem uveden Jan Pellech. Zápis pochází z doby, kdy příjmení ještě neměla svou stálou a neměnnou podobu.  Jan Pellech tedy může být teoreticky i předkem Vašeho rodu Pelíšků.

Berní rula ovšem neuvádí žádné osobní informace (věk, rodinné příslušníky aj.) Byl to soupis majetku osob. Vyčíst z něj můžeme, že sedlák Jan Pellech  vlastnil celkem 30 rolí (strychů) půdy, z nichž na zimu osíval 2. Vlastnil 2 potahy a choval 2 krávy, 3 jalovice a 2 prasata. 

Více informací osobního charakteru by bylo uvedeno v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. Tento soupis se ovšem bohužel pro danou obec nezachoval.

Dokumentů ze 17. století, které by byly použitelné pro genealogický výzkum, je k dispozici většinou poměrně velmi málo. Matriky v uvedeném období začínaly být teprve vedeny a zápisy v nich nebyly zpočátku zcela pravidelné. Identifikace jednotlivých poddaných  byla ztížena neuzákoněnou povinností identifikovat se jedním dědičným neměnným příjmením (uzákoněno až v roce 1780).

Pokud jste v genealogickém bádání dospěla až  do druhé poloviny 17. století (popřípadě počátku 18. století) , můžete zkusit získat další informace prostřednictvím gruntovních (pozemkových) knih.  Pokud byly pro uvedený kraj v daném období již vedeny. V tomto období se gruntovní knihy taktéž teprve začínaly vést. Dále je možné, že majitel panství nechal vyhotovit nějaké soupisy poddaných či jiné dokumenty pro vnitřní potřebu panství.  Na gruntovní knihy i archiv panství  se zkuste dotázat  ve Státním oblastním archivu v Plzni: http://www.soaplzen.cz/ .

 

Použité zdroje:

* ČADKOVÁ, Iva, ed. a ZAHRADNÍKOVÁ, Magda, ed. Berní rula. 24, Kraj Plzeňský. Díl II. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2002. s. 445-729. ISBN 80-85475-88-X.

* ZAHRADNÍKOVÁ, Magda, ed. Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Plzeňsko-Klatovsko. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2003. 2 sv. (358 s., s. 359-717). ISBN 80-86712-01-X.

* ČERVENÝ, Václav, ed. a ČERVENÁ, Jarmila, ed. Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 2 sv. ISBN 80-7277-058-6.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2015 16:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu