Pedagogický systém J. A. Komenského

Text dotazu

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na obecnou charakteristiku a detaily pedagogického systému J. A. Komenského a tyto 2 konkrétní podotázky:

1) jeho chápání výchovy jako součást nápravy světa
2) vztah pedagogických a pansofistických idejí

Děkuji moc!

Odpověď

Dobrý den, 

K otázce č. 1/ Komenského chápání výchovy jako součást nápravy světa

Jelikož byl Komenský přímým účastníkem třicetileté války (1618-1648), zcela logicky uvažoval o zlepšení stavu společnosti, a to především jejího mravního stavu. Vzdělávání pro něj bylo cestou k nápravě společnosti a zajištění sociální spravedlnosti a především mírového soužití. Jako duchovní také klade velký důraz na zapojení jednotlivce do života společnosti (či komunity). Asi nejlépe to vyjadřuje jeho citát "každý ať se snaží, aby se vedlo dobře celé společnosti, nejen jemu samému".

Výchova a vzdělání je tedy základem všech snah o nápravu světa.

 

K otázce č. 2/ Vztah pedagogických a pansofistických idejí

Jedná se o velmi úzce propojený vztah, jelikož Komenský se snažil o vybudování pedagogického systému, který by rozvíjel člověka jako celek (tedy po fyzické i duševní stránce) a zároveň se v Obecné poradě o nápravě věcí lidských zabýval myšlenkou nápravy celého světa. Nápravu lidstva vidí jako celkovou nápravu všech věcí, žádá, aby všichni lidé napravovali všechny problémy, a to veskrze (důkladně). Opakuje se zde jeho požadavek didaktický, aby se všichni (muži, ženy) učili vše (dosáhli všeobecného vzdělání) veskrze (za použití všech smyslů). Setkáváme se tedy s tím, že pansofické (vševědné) ideje jsou uplatňovány nejen ve vzdělávání a výchově, ale také ve smyslu sociální nápravy a obecně nápravy světa.

Lze tedy konstatovat, že pedagogické ideje JAK jsou nedílnou součástí jeho idejí pansofických.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Datum zadání dotazu

25.02.2019 20:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu