pečeť a znak obce Padochov část Oslavan,okres Brno-venkov,kraj Jihomoravský

Text dotazu

Dobrý den, prosím o informaci kde a v jakých historických materiálech bych našla konkrétní podobu nebo vyobrazení pečetě a znaku obce Padochov část Oslavan. Jejich popis pravděpodobně z roku 1717 je mi znám
                                                                                                                        Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

z materiálů, které máme k dispozici, nám není jednoznačně známo, zda obec Padochov měla vlastní znak a pečeť a zda existuje v nějakém zdroji jejich vyobrazení. Padochov se většinou historicky spojuje s městem Oslavany a jako jeho část spadá pod jeho vyobrazení.

 

Například závěrečná studentská práce věnující se pečetím panství na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. století připisuje obec Padochov pod Oslavanské panství a obsahuje i vyobrazení pečeti (bez datování) na s. 38, odkaz na práci zde: https://is.muni.cz/th/c8f49/Pecete_panstvi_na_Morave_a_ve_Slezsku_v_18_a_19_stoleti_Brnensky_kraj.pdf

Bakalářská práce věnující se městu Oslavany také obsahuje vyobrazení znaku, pečeti a vlajky města (Příloha č. 1, s. 52), obec Padochov uvádí jako součást města. Odkaz na práci zde: https://is.vske.cz/th/zi0vu/Bc.prace_-_Veronika_Mavlerova.pdf
Použité zdroje v těchto pracích Vám možná poskytnou inspiraci pro další zdroje, které by vás mohly zajímat.

 

Narazili jsme však také na zmínky o znacích Padochova jako samostatné obce, většinou v souvislosti s významem vinohradnictví, který se odrazil ve vyobrazeních znaků moravských obcí. Pro ilustraci uvádíme citace a odkazy na zdroje, z nichž čerpáme:

 

„Také v četných jiných obcích s vinařskou tradicí měli na pečetích z poloviny XVIII. století révu, hrozen, případně vincourské náčiní. Byly to obce Židlochovice, Ostrovačice, Újezd u Uherského Brodu, Chvalkovice u Bučovic, Sobůlky, Oslavany, Padochov, Dolní Bojanovice, Německé Prusy...“ Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka. Moravské Budějovice: Muzejní spolek v Moravských Budějovicích, 2005, s. 20.

 

„Oslavany mají na pečeti z roku 1622 vyobrazen keř vinné révy s hroznem a kosíř (vinařský nůž), Nová Ves na pečeti z roku 1750 — znak radlice, na níž je vryt vinařský nůž, Cučice — námět hroznu s radlicí, Biskoupky — vinný kosíř, Padochov — révový keř s ptáčkem, hroznem a kosíř.“ PLCHOVÁ, Jarmila. Oslavany: z kronik, dokumentů a vzpomínek. Oslavany: Městský národní výbor, 1989. s. 29.

 

„Motiv vinného hroznu bývá spojen s námětem vinného nože-kosíře: Oslavany (Brno-venkov) — vinný keř s hroznem, kosíř. (…) V různých obměnách se vinařské motivy spojují s další tematikou, většinou zemědělskou, která se tak hustě prolíná v našich obecních pečetích: Padochov (Brno-venkov) — révový keř s ptáčkem a hroznem, kosíř.“ FROLEC, Václav, GREPL, Jindřich a Okresní vlastivědné muzeum (Mikulov, Břeclav, Česko). Vinohradnictví: kapitoly z dějinného vývoje od minulosti do současnosti na Moravě a v Čechách. Brno: Blok, 1973. s. 256 a 259.

 

Připojujeme odkaz i na studii o rozvoji těžebního průmyslu v oblasti obce Padochov, pokud by Vás zajímala i tato tematika z výzkumu regionu: Petr Popelka: Podnikání a životní styl měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce ve světle pozůstalostních spisů. Příklad moravské podnikatelské rodiny Kleinů. In: Časopis Matice moravské, roč. CXXIX, Brno 2010, s. 45-77. Odkaz zde: http://www.matice-moravska.cz/files/magazine-numbers/2010-1-nove.pdf

 

Pro více relevantních informací k Vaší otázce Vám však doporučujeme zkusit kontaktovat Státní okresní archiv Brno-venkov, v kterém spravují i Fondy obcí, městysů a měst do r. 1945: https://www.mza.cz/brno-venkov/kontakty-statni-okresni-archiv-brno-venkov/

Přínosné informace by Vám případně mohl poskytnout Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, odkaz na kontakt zde: http://www.rosicko-oslavansko.cz/18-kontakt/37-kontakt/, anebo Zámek Oslavany: https://www.biotoposlavany.cz/zamek-oslavany/ms-1115/p1=1115.

Kontakt / Kontakt / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

www.rosicko-oslavansko.cz

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

 

 

Mrzí nás, že neumíme odpovědět na Váš dotaz přesněji. Snad budou pro Vás přínosné doporučené zdroje.

 Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.06.2021 16:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu