Pavel Vaniš vladyka ze Ždánic - potomci

Text dotazu

Dobrý den,
bratr mého předka Jiřího Vaniše vladyky ze Ždánic Pavel měl syna Jana. který se přiženil do Náchodu, kde koupil dům č.64. Zemřel v roce 1554. Měl dvě dcery. Druhý syn Pavla Vaniše kněz Jakub Vaniš, spravoval až do své smrti 2.6.1585 Šternberský sbor. Přepokládám, že Pavel Vaniš uvedený v seznamu poddaných podle víry Čáslavsko je vnuk dalšího syna Pavla Vaniše vladyky ze Ždánic.
V roce 1651 je ve vsi Bykáň uváděn sedlák Pavel Vaniš jako svobodný pán s manželkou Alžbětou.
Pavel Vaniš je uváděn jako nekatolík s nadějí na obrácení na katolickou víru. Je zajímavé, že si podržel příslušnost k náboženství pod obojí. Toto náboženství měli jeho předci. V seznamu podle víry z roku 1651 se uvádí, že Pavel Vaniš je schopný změny náboženství na katolické.
Prosím o nalezení odkazu, kde bych zjistil víc. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

v rámci naší služby Vám můžeme poskytnout informace, které dohledáme v literatuře a zdrojích NK ČR. Jestliže jste již prohledával online katalog NK ČR a digitální knihovnu (https://ndk.cz/, http://kramerius.nkp.cz/), můžete některé z námi nalezených odkazů znát; přehled naleznete níže. Pro podrobnější genealogický průzkum bychom doporučovali kontaktovat genealogické odborníky. Jako registrovaný čtenář NK ČR můžete využít širší verzi databáze My Heritage (více zde: https://text.nkp.cz/aktuality/aktuality-archiv/aktuality2017/genealogicka-databaze-myheritage), ucelený přehled ohledně zdrojů genealogického výzkumu jsme připravili na této stránce: https://www.nkp.cz/sluzby/jak-najit/informacni-zdroje-genealogie

Údaje z publikovaných soupisů poddaných uvádíte již sám v dotazu. Prohledali jsme také generální rejstřík berních rul, zde je přehled osob souvisejících s předloženým jménem (zahrnujeme různé oblasti, ne tedy pouze Čáslavsko):

VANIŠ                  (obec, soudní okres, panství/statek, poznámka/profese) 

Jan                         Vitíněves, Jičín, Milíčeves, zahradník

Jan                         Lípa, Hradec Králové, Smiřice a Hořiněves, konšel

Jan                         Ostřetín, Holice, Pardubice, sedlák

Jan                         Zhůř, Blovice, Chocenice, sedlák

Matěj                   Rozběřice, Hradec Králové, Smiřice a Hořiněves, hospodář

Matěj                   Běstovice, Vysoké Mýto, Choceň, chalupník

Matěj                   Vlčice, Blovice, Hradiště, sedlák

Mikulaus             Horní Bříza, Plzeň, Kaceřov, sedlák

Petr                       Sedlčany, Chlumec, pekař

Václav                  Holice, Pardubice, soused

Václav                  Skoupý, Sedlčany, Chlumec, sedlák

ČERVENÝ, Václav a Jarmila ČERVENÁ. Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. Praha: Libri, 2003. sv. 2, s. 1983. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:a8acc910-789e-11e5-9690-005056827e51?page=uuid:a8db8270-a399-11e5-b770-5ef3fc9ae867&fulltext=vani%C5%A1__________

Dále jsme výskyt jména Pavel Vaniš nebo Jiří(k) Vaniš dohledali v následující literatuře (v některých případech se ale pravděpodobně jedná o shodu jmen):

*„Vániš se Žďánic, Jiřík, byl úředníkem na panství Pardubském. R. 1516 vyplácel Bydžovským škody, které na jejich polích spôsobil rybník „Starosta“. Náleželi už tehda Nový Bydžov Vilémovi z Pernšteina, a okresní správa panství Bydžovského a Pardubského byla na zámku Pardubském. Jiřík Vániš byl místodržící JM. pánů z Pernšteina až do své smrti, totiž do r. 1540. Děti po něm pozůstalé byli synové Václav a Jan, pak dcera Anna, a poručníci jejich pánové Jindřich Přepyšský z Rychmburka a Aleš Rodovský z Hustiřan, oba úředníci na Pardubicích. Připomíná se též r. 1516 Pavel Vániš bratr Jiříkův a Anna se Zdánic, jeho sestra. Tato byla provdána za Hladkého, a měla (r. 1540) zletilého syna Jana Hladkého. Vánišové ze Zdanie, Václav a Jan, vlastní bratři. Po otcově smrti rozdělili se tak, že dostal Václav sídlo a dvůr poplužní v Blátě, které zboží otec jejich koupil r. 1538 od Bernarda Sobka z Kornic, Janu pak připadlo ostatní dědictví při městě Pardubicích. Václav Vániš, sotva se stal dospělým, prodal r. 1548 Blatské zboží Burianovi Svítkovskému ze Skudl.“

Památky archaeologické a místopisné: organ Archaeologického sboru Musea království Českého a Historického spolku v Praze. Praha: Archaeologický sbor Musea království Českého, 1871-1873(2), s. 121,122. ISSN 1801-5786. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:fcb22da0-d8a0-11e4-ae4e-5ef3fc9ae867

*Pavel Vaniš jako písař Viléma z Pernštejna
https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:76149be0-8dd6-11e8-9588-5ef3fc9bb22f?page=uuid:31d9e390-9b8c-11e8-8b19-005056825209&fulltext=pavel%20vani%C5%A1
KALOUSEK, Josef a Královská česká společnost nauk. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XIII: Registra soudu komorního 1503-1511. V Praze: Domestikální fond království Českého, 1894, s. 227. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:76149be0-8dd6-11e8-9588-5ef3fc9bb22f?page=uuid:31d9e390-9b8c-11e8-8b19-005056825209&fulltext=pavel%20vani%C5%A1 (V dalších dílech tohoto Archivu se pak vyskytuje i jméno Jiří Vaniš: XX., XVII.)

*Pavel Vaniš mezi spisovateli českoslovanskými v období 1410-1526
SLAVÍK, František Augustin. Pohled na osvětu národu českoslovanského u porovnání s osvětou národů německých. V Praze: F.A. Slavík, 1870, s. 51. 
https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:8d0c2510-9020-11ed-b7c5-5ef3fc9bb22f?page=uuid:52da9887-c397-47a5-8fdd-d8ed98f0bcb6&fulltext=pavel%20vani%C5%A1

*„Pavel Vaniš ze Ždanic, bratr Jiříka, úředníka na Pardubicích (†1540)“
JIREČEK, Josef. Dějiny literatury české. V Praze: Nákladem B. Tempského, 1876, s. 310. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7cb10d30-0ece-11e8-8cd8-5ef3fc9bb22f

Další odkazy, které by mohly souviset s Vámi hledaným rodem jsou zmíněny v této literatuře:
SAKAŘ, Josef. Dějiny Pardubic nad Labem, Dílu 3. část 1: Život náboženský do roku 1900. Pardubice: nákl. města, 1926, s. 52. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7e4b8d20-49e0-11e4-bf02-5ef3fc9ae867
SLAVÍK, František. Panství táborské a bývalé poměry jeho poddaných. (Tiskl Jan a Karel Nedvídek), 1884, s. 54. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:123bcc30-9f7c-11e8-a81d-5ef3fc9bb22f

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.02.2024 13:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu