patroni řemesel

Text dotazu

Jak se jmenují patroni těchto řemesel : Hrnčíři, kameníci, kováři, koželuhové, krejčí, lazebníci, mlynáři, pekaři, sládkové (pivovarníci), řezníci, skláři, soukeníci, ševci a zedníci.

Odpověď

Dobrý den, zasíláme Vám odpověď k Vašemu dotazu týkajícímu se patronů řemeslníků :

- hrnčíři = Justa a Rufina, dvě křesťanské sestry ze Sevilly, které si na živobytí vyděláívaly  prodejem hliněných hrnků, s výjimkou obřadů pořádaných na počest římských bohů. Když jim skupina pohanů jejich zásoby rozbila, oplatily jim zničením pohanské modly. Za to byly mučeny na skřipci a Justa na kříži zemřela,Rufina byla uškrcena.

- soukeníci = Svatý Blažej je patronem soukeníků, tkalců a trpících lidí. Je jedním ze čtrnácti tzv. svatých pomocníků Ježíše Krista. Dvě zkřížené svíce při svatoblažejském požehnání symbolizují bezmocné, svázané ruce Blažejovi při požehnání a uzdravení umírajícího chlapce. Jde o akt povzbuzení v těžkostech každodenního života a ujištění, že člověk nikdy nezůstane sám, že vždy nalezne někoho, kdo mu pomůže, kdo jej vyléčí.

- krejčí = Homobonus (dobrý člověk) byl obchodník z italské Cremony. Víra, že podnik mu dal sám Bůh, úzkostlivá počestnost s níž se věnoval obchodu a dobročinnost vedla k tomu, že se stal patronem obchodníků, krejčích a výrobců oděvů.

- kováři = Eligius, narodil se poblíž Limoges ve Francii, vyučil se zlatníkem, stal se mincmistrem, založil klášter v Solignacu a v Paříži, později byl  vysvěcen na kněze a stal se biskupem v Noyonu. Je patronem zlatníků, kovářů, podkovářů.

- koželuhové = Bartoloměj, jeden z Ježíšových učedníků, podle pozdější tradice kázal slovo Boží v Malé Asii, severní Indii a Arménii, kde byl zaživa stažen z kůže a poté sťat - proto sde také stal patronem koželuhů.

- lazebník = Kosma a Damián -  údajně to byla dvojčata, Arabové, oba schopní lékaři, kteří vyznávali křesťanství a prosluli jako "svatí bezplatní".
Pro dobročinnost a mnohá zázračná uzdravení se stali patrony lékařů, chirurgů, lékárníků, holičů a kadeřníků.

- mlynáři = Kateřina Alexandrijská veřejně protestovala u císaře proti uctívání model a obrátilla na křesťanskou víru padesát filozofů, kteří byli za trest upáleni a Kateřina byla vězněna a mučena. Díky kolu, na kterém byla mučena se stala patronkou mlynářů.

- pekaři = Honorius, pocházel z francouzského Ponthieu.  Na konci 6. století byl biskupem v Amiens. Patronem pekařů se stal díky zázraku : během mše se nad kalichem ukázala ruka Boží a držela bochník chleba. Po jeho smrti následovalo množství dalších zázraků a Honorius se stal známým po celé Francii.

- sládci = Augustin,pocházel z dnešního Alžírska,byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna. Augustinus je jeden z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů. Byl to nejplodnější a nejvlivnější teolog a myšlenkami  o náboženském životě se řídil po něm pojmenovaný kanovnický řád.

- řezníci = Jiří, pocházel z dnešního Turecka, stal se byl vojákem světcem, dle legend (nejrozáhlejší Zlatá legenda) zabil draka,kterému měla být obětována princezna.

- skláři = svatý Petr, původním jménem Šimon, byl jedním z dvanácti původních apoštolů - učedníků Ježíše Krista. Je považován za prvního z papežů.
Je patronem papežů (je považován za prvního z papežů), církve, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, moštářů, motorkářů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchařů, rybářů, obchodníků s rybami, lodníků, trosečníků, kajícníků.

- ševci = Kryšpín a Kryšpinián, pravděpodobně římští mučedníci, podle legendy bratři, misionáři vyslaní z Říma do Francie. Ve dne kázali a v noci pracovali jako ševci.

- zedníci = Svatý Florián, ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků. Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu.


zdroj:
E.Hallamová : Světci, Kdo jsou  a jak nám pomáhají, Praha : Volvox Globator, 1996
internetová encyklopedie Wikipedie

Pro doplnění Vám doporučujeme zadat jednotlivé patrony do internetového vyhledavače Google.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2009 10:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu