páter Petera Rohoznický

Text dotazu

Dobrý den, je prosím u vás (kde?) k dispozici (k přečtení příp. ke kopiím) knížka - Paměti pana Petery Rohoznického - o historii Lázní Bělohrad? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, omlouváme se za opožděnou odpověď. Vámi uvedenou knihu Paměti pana Petery Rohoznického jsme bohužel ve zdrojích NK ČR nenalezli. Podle Bibliografie 19. století vyšly samostatně tiskem níže uvedené práce Františka Xavera Bohuslava Petery Rohoznického, kromě toho přispíval i do různých periodik (Časopis pro katolické duchovenstvo, Pražské noviny, Blahověst, Poutník z Prahy, Památky archeologické atd.):

* Hrad Krašov : : upomínka na výlet zpěváckých spolků Radnického a Kralovického dne 12. července 1863 na Krašově slavený. V  Praze : Tisk Karla Schreyera a Hynka Fuchse, 1863. 8 s.
* Želka Libeňská s Českým nápisem a stručný Libně dějepis. V Praze : nákladem vlastním, 1873. 22 s.
* Krátký životopis Knížete Dimitra Sanguszka, : Vojvody Litevského, Starosty Čerkavského a Kaňovského, 3. února 1554 v Jaromíři v Čechách zabitého; a náhrobek jeho dne 19. listopadu 1859 objevený v chrámě sv. Mikuláše u věnném městě Jaromíři. V Hradci Králové nad Labem : Ladislav Pospíšil, 1860. 14 s.
* Náhrobek Dimitra Sanguszka vojvody Litevského ... [s.l.] : [s.n.], [1859]. [III] s.

V biografických článcích věnovaných F. Peterovi Rohoznickému v různých slovnících jsme nenalezli o těchto Pamětech žádnou zmínku, jako samostatně tiskem vydané jsou vždy zmiňovány pouze výše uvedené práce. O.Tomíčková ve svém článku uvádí, že o životě a díle F.Petery Rohoznického jsme poměrně dobře informováni díky péči autorů Národopisného sborníku okresu hořického i díky jeho vlastnímu životopisu, který vepsal do bělohradské farní kroniky. V článku není uvedeno, kde je tato kronika nyní uložená, doporučili bychom Vám obrátit se s tímto dotazem na Státní okresní archiv Jičín (http://195.113.185.42/jicin/index.htm), který má ve svém fondu např. archiv Farního úřadu Lázní Bělohrad z let 1721-1948 a také Archiv města Lázně Bělohrad (1710-1945(1955)). Kontaktovat můžete i farnost Lázně Bělohrad (http://www.diecezehk.cz/dieceze/lazne_belohrad/).

Nalezli jsme také informaci, že si F.Petera Rohoznický vedl deníky,  které jsou uložené v Památníku národního písmenictví (PNP, http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php?id=1315&sk=p). Struktura deníků je blíže popsána v článku "Radnické ochotnické divadlo ...". Ve Státním okresním archivu Náchod (SOkA Náchod,
http://195.113.185.42/nachod/index1.htm) je pak uložena sbírka Petera Rohoznický František. Bližší popis materiálů uložených v PNP a SOkA Náchod naleznete v databázi Archivní fondy a sbírky v České republice (http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php), do pole "Původce fondu (sbírky)"  stačí zadat Petera Rohoznický.

použité zdroje:
* TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. P. František Bohuslav Petera Rohoznický. Pod Zvičinou.  Roč. 15, č. 1 (1997), s. 3-4, fotografie F.Petery.
* ZILYNSKYJ, Bohdan. Radnické ochotnické divadlo let 1862-1864 v denících Františka Petery-Rohoznického. In Jeden jazyk naše heslo buď III : divadlo národního obrození a jeho souvislosti. Radnice : Spolek divadelních ochotníků v Radnicích ; Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2005.  s. 239-262. ISBN 80-85093-93-6.
* Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc)
* naskenované Generální katalogy I a II (http://katif.nkp.cz/katalogy.aspx)
* naskenovaná Bibliografie 19.století (http://katif.nkp.cz/katalogy.aspx)
* databáze Archivní fondy a sbírky v České republice
(http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2009 12:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu