Páter Josef Ignác Turek

Text dotazu

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o informaci o P. Turkovi. Již jsem řadu získal (viz níže), ale chtěl bych je, prosím, doplnit:
Josef Ignác Turek se narodil 19. března 1783 v Holasovicích v Horním Slezsku. Studoval nejdříve v Opavě, později v Olomouci. Zde se také setkal s krajanem Karlem Josefem Jurende, rodákem z Leskovce. Dne 7. dubna 1806 byl olomouckým světícím biskupem Aloisem Josefem hrabětem Kolowratem-Krakowským vysvěcen na kněze, a již jako jáhen přichází na kaplanské místo do Holešova. Zde jej také zastihla zpráva jeho přítele Jurendeho, že se v Kuníně uvolnilo místo zámeckého kaplana. V červnu roku 1806 nastoupil Jurende na místo učitele na zdejší zámecké škole Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu. Karl Josef Jurende nastoupil jako učitel zámecké školy v Kuníně v červnu roku 1806 a dne 5. října 1807 byl Josef Turek uveden jako zámecký kaplan do Kunína a zdálo se, že nic nemohlo vztah dávných přátel ohrozit. Na konci roku 1814 však byl kunínský ústav úředně uzavřen a farář Turek poslán na duchovní cvičení k olomouckým kapucínům. 5. dubna 1815 si vyměnil své místo s farářem Tomášem Seewaldem ve Zlíně ale také ne nadlouho. Již v roce 1818 zařídila hraběnka M. Walburga jeho přeložení na faru do východočeského Bystrého. Zde vlastnila zámek, patnáct let předtím vybavený vzácnými sbírkami rodu Hohenemsů a zde se opět nerušeně mohla vídat se svým oblíbeným duchovním. Farníci na Josefa Turka vzpomínali jako na dobrého hospodáře a zemědělského odborníka. V Bystrém zůstal farář Turek až do roku 1827, kdy vyměnil svou faru za Dašice u Pardubic. Osudy pátera Turka v Dašicích jsou jiřinkářům dobře známy. Stal se zde uznávaným pěstitelem jiřin, jedním z prvních jejich šiřitelů v Českých zemích. Píle a neúnavná vytrvalost vedly k vytvoření sbírky jiřinek čítající na 618 rozmanitých druhů, sortiment byl získán z vlastních vypěstovaných semen, výměnou nebo nákladnou koupí v Nizozemsku a jiných zemích. Časopis Květy uveřejnil v roce 1834 článek o pěstiteli faráři Turkovi, kdy se psalo, že každý může obdržet jeho tištěný katalog čítající 618 různých odrůd jiřinek. O rok později je v tomtéž časopise oznámení, že jeho sbírka čítá 771 sort jiřinek, kařelních a pohanicových, koukolokvětých a nových prostředních velkých dahlií a že každému odešle katalog, který lze též obdržet zdarma např. u pana Jana Hostivíta Pospíšila v královském knihkupectví v Praze. V roce 1836 se jeho sbírka rozšířila na 1 142 odrůd, ticho vystřídalo lehké ševelení, které ráji nemohlo ublížit. Farář Turek byl i zdatným obchodníkem, neboť rozesílal do světa bambulinky i semeno - 100 zrn francouzských jiřinek za 12 krejcarů, či anglických půl lotu za 1 zlatku 30 krejcarů. Jiřinky začaly vnikat do života, ráj byl opět pro všechny.
Páter Turek zemřel v roce 1850 v Golčově Jeníkově.
Zajímalo by mne hlavně - je-li správné úmrtí a jeho úpřesnění (na den a měsíc), dále existuje-li nějaké vyobrazení jeho podoby a pak bližší informace z časopisu Květy o jeho pěstování jiřinek (resp. bylo by možné získat třeba meziknihovní službou kopii textu?).

Odpověď

Dobrý den,

více informací o páteru Turkovi než jaké máte k dispozici Vy, se nám nepodařilo zjistit. Přesné datum jeho úmrtí není uvedeno na žádné internetové stránce (použité vyhledávače jixo.cz, google.com, apod.).
Většinou je jeho jméno zmíněno pouze v souvislosti se Slavnostmi jiřinek na zámku Kunín( http://www.zamek.kunin.cz/akce/ukaz.phtml?id=238826&menu=&lng=), kde po K.J.Jurendovi přebral vedení místního výchovného ústavu. Později však začal svou práci zanedbávat a využíval především materiálních výhod pro svou rodinu ( http://www.zamek.kunin.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=77953&lng= )
Informaci o jeho úmrtí se můžete pokusit nalézt v archivu města Golčova Jeníkova, který je uložen v státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě.
Archiv farního úřadu v G. Jeníkově uložený na tomtéž místě, není zatím veřejnosti přístupný. Více informací na adrese http://www.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php?vse=and&lang=cs&fond=golcuv%20jenikov&fondx=substring&submit=-&celkem=33 .
Články z časopisu Květy z let 1834, 1835 a 1836 si mužete prohlédnout, popř. s nimi dále pracovat, v digitální podobě v Krameriovi (dostupný na http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do ). Pro práci s Krameriem je třeba mít nainstalovaný modul pro manipulaci s obrazy ve formátu DjVu.
Podrobněji v nápovědě pro systém Kramerius, uvedené na téže internetové adrese. Články byly vydány v následujících dnech a najdete je na stránkách: Květy, 3.dubna 1834, str.114-116, Květy 19.března 1835, str.119, Květy 11.února 1836, str.48

Ojedinělé zmínky o páteru Turkovi jsme nalezli v publikaci:
Jiřinkové slavnosti 1837-1847 : [Sborník] / K vyd. připr., doslov a pozn. naps. Vlastimil Květenský ; Josef Myslimír Ludvík: Slavnost jiřinek, [předml.] ; Il. Jaroslav Cheben ; Fot.: Vilém Máka. -- 1. vyd.. -- Havlíčkův Brod : Východočes. nakl., 1964.
Jedná se např. o informaci, že zasedal v porotě, atd.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.02.2008 14:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu