Patentování hry

Text dotazu

Když patentovat hru, tak stačí jen samotnou hru nebo se musí i stránka?

Odpověď

Dobrý den,

 o patentování stolní hry lze požádat, podrobnější informace o jednotlivých typech patentové ochrany a jejích podmínkách spolu s informacemi, jak v daném případě postupovat, je možné nalézt přímo na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz/cs/publikace/prirucka-vynalezce.html, http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava.html nebo přímo http://www.upv.cz/cs/publikace/prirucka-vynalezce/Ochrana-Vasi-myslenky.html). K této problematice existuje také několik publikací, např.:

 * Jakl, Ladislav. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví - repetitorium. 3., přeprac. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. 167 s. ISBN 978-80-86855-63-9.

* Jakl, Ladislav. Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů: vypracování jejich popisů a nároků na ochranu. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. 279 s. ISBN 978-80-86855-56-1.

 Pokud si v této záležitosti nebudete vědět rady, je také možné obrátit se přímo na Úřad průmyslového vlastnictví (http://upv.cz/cs/upv/kontakty.html) nebo na Českou deskoherní společnost (http://www.czechboardgames.com/index.php?id=154).

 Webovou stránku naproti tomu patentovat nelze, je však chráněná autorským právem, což je jiný typ ochrany. Podle autorského zákona, Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (http://ipk.nkp.cz/docs/AUTORSKY-ZAKON-uplne-zneni-zakona-c-121-2000-Sb-k-7-11-2014.docx), je předmětem práva autorského dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Chráněn je jak obsah textové povahy, tak obrazové prvky webové stránky. Podrobnější informace lze získat přímo z výše uvedeného zákona nebo také z následujících článlů:

 * http://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-ramec-tvorby-webovych-stranek-57731.html 

* https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/IT/vlastnictvi/Kubesa_Tomas_6243.pdf 

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.07.2015 13:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu